Ninove 06 Jun 2020 - 11u00
Lichte regen
8.71°C

Begeleiding waar mogelijk, repressie waar nodig

24 april 2018
Begeleiding waar mogelijk, repressie waar nodig

NINOVE – “De aanpak van de jeugdcriminaliteit is een dubbel verhaal,” aldus burgemeester Tania De Jonge. “Daarbij heb ik een heel duidelijke boodschap en visie: intensieve begeleiding voor zachte criminaliteit en repressie voor harde criminaliteit, ook voor minderjarigen.”

“Wat Forza schrijft, heb ik al lang besproken met de korpschef en de diensten die bezig zijn met de aanpak van de jeugdbende”, aldus de burgemeester. “De recherche zet hier zwaar op in door hard op te treden en met succes. Om de werking hieromtrent niet te schaden ga ik hier niet dieper op in maar ik ben op de hoogte van elk initiatief en volg dit op de voet.”

Het is belangrijk dat de politie over zoveel mogelijk informatie beschikt: van de slachtoffers zelf, de ouders en ook de leerkrachten van scholen. “In dit laatste geval merken we nog een hiaat bij sommige scholen. De leden van de bendes lopen trouwens niet alleen school in Ninove.”

Oproepen om deze feiten te melden via een mailadres van een politieke partij vindt de burgemeester totaal verkeerd en zelfs ongepast. “Ook de politie vindt dit geen goed signaal en eigenlijk een ondermijning van haar werking. Deze heeft immers rechtstreekse klachten, aangiften of getuigenissen nodig en kan niet werken via informatie van tussenpersonen. Als mensen iets willen melden, beschikken we over verschillende mogelijkheden: het nummer 101 en de recherche, waar men zeker een afspraak kan maken met één van onze inspecteurs (054-31.32.32). Dit is de beste methode om de aanpak nog te versterken.”

Gas-boetes en straatverbod

Bij het voorstel van de GAS-boetes en het straatverbod worden een aantal zaken over het hoofd gezien. Bestuurlijke maatregelen moeten we nemen in samenspraak met de gerechtelijke overheden. Bovendien zijn niet alle opgesomde maatregelen toepasbaar op deze bendeleden. De GAS-boete bij slagen kunnen we alleen toepassen indien het een eerste feit betreft en geen verwondingen zijn toegebracht met hospitalisatie of werkonbekwaamheid tot gevolg. Ook bij gemengde inbreuken is het de parketmagistraat die beslist of het misdrijf gerechtelijk of bestuurlijk door middel van een GAS-boete wordt aangepakt. Het stadsbestuur kan en mag dus niet eenzijdig handelen. Dit zou een effectieve en harde aanpak zelfs bemoeilijken. Doordacht optreden is dus inderdaad nodig.”

Ninove is één van de weinige Oost-Vlaamse steden die is ingegaan is op alle voorstellen tot protocolakkoord van de procureur des Konings. “Bij gemengde inbreuken blijft een gerechtelijke afhandeling prioritair en is een GAS-boete slechts mogelijk indien de procureur des Konings het dossier overmaakt aan de stad of gedurende twee maanden niet handelt. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is het bedrag van de geldboete beperkt tot maximaal 125 euro en is een voorafgaande bemiddelingspoging verplicht. De jeugdrechtbank is in dit geval de bevoegde beroepsinstantie.”

Forza stelt volgens Tania De Jonge de maatregelen gemakkelijker voor dan het in werkelijkheid is. “In elk geval is het duidelijk dat daar maanden over gaan en op die wijze net niet kort op de bal kan worden gespeeld. De bestuurlijke aanpak vergt een doordachte strategie met een geleidelijke opbouw van een dossier.

Intensieve begeleiding

Naast de harde aanpak pleit de burgemeester ook voor een intensieve begeleiding van jongeren, die voor de eerste keer in aanraking komen met criminaliteit. “Via het NERO-project is het de bedoeling dat we hen begeleiden naar een wijziging van hun attitude. We roepen de ouders erbij, de jongere krijgt een charter met afspraken en/of een werkstraf, bijvoorbeeld samen met onze technische dienst herstellingen uitvoeren.”

Deze begeleiding is vrij intensief; op frequente basis is er een gesprek met de jongere en de ouders om de opvolging te bespreken. “Na het traject volgt een definitieve evaluatie. Het resultaat kan twee richtingen uitgaan: de jongere begaat geen criminaliteit meer en is een belangrijke getuigenis voor later of hij/zij hervalt en zal ongetwijfeld in aanraking komen met het gerecht.”

Slachtoffers kunnen zich melden via de nummers 101 of 054-31.32.32 (recherche Ninove).

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons