Ninove 04 Jun 2020 - 07u10
Overcast Clouds
20.36°C

Een sociaal huis voor de toekomst

18 mei 2018

NINOVE – De symbolische eerste steen voor het nieuwe sociaal huis op de OCMW-site is gelegd. “Het zal laagdrempelig zijn voor iedereen die een beroep moet doen op een van de diensten of nood heeft aan antwoorden”, aldus burgemeester Tania De Jonge. Het huis zal in 2020 hét centrum zijn voor de Ninoofse sociale dienstverlening.

OCMW-voorzitter Lieven Meert schetste de noodzaak van een dergelijk centraal punt aan de hand van de parabel van Fatima en Julien. “Nu moeten deze mensen naar verschillende locaties voor diverse diensten: de Burchtstraat, de Bevrijdingslaan, de Graanmarkt. We zijn hier vandaag niet bijeen om het stadsbestuur of de OCMW-raad een plezier te doen. We zijn hier voor Fatima en Julien. Als alle Ninoofse sociale organisaties en diensten op één centrale plaats zijn gelokaliseerd, moeten deze mensen niet meer van het kastje naar de muur.”

Huis van het kind

Het huis van het kind krijgt hier ook een onderdak. Schepen van Kindbeleid Katie Coppens: “Er zal één aanspreekpunt zijn, waar je met alle vragen terecht kunt: Kind&Gezin, de lokale kinderopvang, de speelodroom. Dat de diensten samen zitten verhoogt ook het onderling overleg en de efficiëntie van de dienstverlening.”

Ze verwees ook naar de wensboom, nu nog in een pot. “Wie dit wil, kan een wens op een kaartje schrijven, dat we aan een van de gekleurde lintjes vastmaken. Wij hopen dat dit huis even stabiel, groot en duurzaam zal zijn als deze boom. Die ‘tuttenboom’ krijgt in 2020 een plaats in het huis van het kind.”

Puzzel

Schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel situeerde dit sociaal huis binnen een groter geheel, samen met het nieuw politiecommissariaat en de liberale kring. ”Over alle drie is gedurende verschillende legislaturen getwijfeld om oplossingen te vinden voor specifieke problemen. Tijdens deze legislatuur hebben wij de knopen doorgehakt.”

Elke project is volgens een eigen ontwerp uitgewerkt. “Voor het commissariaat lag de nadruk op de veiligheid en de technieken, voor de liberale kring stond de erfgoedwaarde centraal en voor het sociaal huis kun je spreken van een puzzel. Omwille van de grote verscheidenheid aan actoren was het een lange weg om deze zeer grote puzzel in mekaar te passen. Toch is het ons gelukt.”

En dan was het tijd om wat te metselen. De enen kweten zich al beter van die taak dan de anderen. Je moet niet echt een handige Harry zijn als burgemeester, schepen of raadslid, maar het helpt. OCMW-raadslid Renaat Raes kon het best om met troffel en mortel. Natuurlijk had hij als voormalig aannemer een steenlengte voor.

De diensten die het Sociaal huis zal herbergen

  • Sociaal huis: de sociale diensten van stad en OCMW, gratis juridisch advies, Dyzo (hulp voor zelfstandigen), Leerpunt, PWA-dienstencheques, Inburgering en integratie.
  • Huis van het kind: Kind&Gezin, de lokale kinderopvang, de speelodroom, een ruilwinkel en een ontmoetingsruimte.
  • 10 sociale appartementen met dienstverlening.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons