Ninove 28 May 2020 - 21u19
Clear Sky
20.54°C

Ouderenadviesraad presenteert ambitienota aan gemeenteraadsleden

22 juni 2018
Ouderenadviesraad presenteert ambitienota aan gemeenteraadsleden

NINOVE – De ouderenadviesraad (OAR) wil met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht nu al de nodige voorbereidingen treffen! “Wij bieden ons ‘memorandum’ aan het gemeentebestuur, het OCMW, de politieke partijen, raden en belangstellenden aan“, aldus voorzitter Rita Cornelis. “Deze ambitienota is een uitnodiging om met ons samen te werken aan een gezond, sociaal en aangename Groot-Ninove.”

In 2019 wordt in elke gemeente een nieuw meerjarenplan geschreven. Dat legt de krijtlijnen vast voor de nieuwe beleidsperiode. OAR-Ninove wil de wensen en aandachtspunten van ouderen kenbaar maken aan de toekomstige beleidsmakers.

Rita Cornelis: “Nu al is 1 op 4 inwoners in Ninove een 60-plusser. Langer leven zou automatisch moeten gepaard gaan met extra aandacht voor ouderen en hun noden. Zij hebben heel wat bijgedragen aan de maatschappij en doen dit nog altijd. Ze verdienen een warme begeleiding op maat, met de beste zorgen. Met de leeftijd wordt ook de actieradius kleiner, waardoor deze leeftijdsgroep sterker afhankelijk wordt van wat de lokale omgeving aanbiedt en van de toegankelijkheid tot dat aanbod.”

De adviesraad vertrekt met een positieve kijk op senioren, die heel wat te bieden hebben. “Ons ouderenbeleid is meer dan zorgbeleid. De OAR, stelt zich ten dienste om met de bevoegde schepen een degelijk ouderenbeleid te voeren. De afgelopen zes jaar ondersteunde onze OAR het memorandum ‘Op weg naar een ouderenbeleid voor 2012-2018’. Voor de komende zes jaar willen wij ervoor zorgen dat de aandachtspunten voor ouderen de nodige belangstelling blijven krijgen.”

Een beleid voor, maar ook door senioren

De ouderenraad wil hiertoe een belangrijke bijdrage leveren door een ambitienota (memorandum) voor het lokale ouderenbeleid op te maken. De actiepunten hieruit kunnen beleidsmakers opnemen in partijprogramma’s en verkiezingscampagnes.

Het gaat over alles wat senioren aanbelangt:

  • lokaal ouderenbeleid,
  • aandacht voor kwetsbare bewoners
  • veiligheid in onze stad,
  • het verenigingsleven,
  • sport en bewegen,
  • leren,
  • communicatie en informatie.

“Luister naar senioren en laat ze direct en volwaardig participeren. Neem de ouderenraad ernstig. Wij kunnen het stadsbestuur, de gemeente- en OCMWraad adviseren over het te voeren seniorenbeleid. Geef een kans aan de meer kwetsbare ouderen om daadwerkelijk te participeren aan een beleid niet alleen voor, maar ook door senioren.”

De werkgroep memorandum en het kleine kernbestuur van de ouderenadviesraad bestaan uit Rita Cornelis, Cecile Maenhoudt, Diane Van der Kelen, Peter Van Breusegem, Wilfried Souffriau, Christiane Vierendeels, Paul Van Gijseghem, Lydia Coppens en Marie-Claire De Smet. Zij boden donderdagavond 21 juni hun ambitienota aan alle gemeenteraadsleden aan.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons