Ninove 07 Jun 2020 - 09u02
Overcast Clouds
11.48°C

Groen licht voor aankoop Moeremans-site

22 juni 2018

NINOVE – Met een overgrote meerderheid stemde de gemeenteraad in met de aankoop door de stad van de Moeremanssite voor de prijs van € 1,395 miljoen. Het zal aan de volgende legislatuur zijn om de effectieve bestemming ervan te realiseren.

De Moeremanssite achter de Burchtdam beslaat in totaal ±1,26 ha. Ze omvat:

  • een nijverheidsgebouw (Burchtdam 4 – 34,5 are),
  • een perceel tuingrond (17,27 are),
  • een boomgaard (60,29 are)
  • een perceel weiland (13,96 are)
  • een landgebouw (21 ca).

“Na een grondige analyse van de bezwaren in het ruimtelijk uitvoeringsplan Burchtdam en de interventie tijdens de vorige gemeenteraad van collega Freddy Van Eeckhout hebben wij besloten om dit aan te komen" aldus burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). "Op die manier kunnen wij zelf bepalen wat we met het gebouw en de site zullen doen. Uit een analyse door SOLVA is een combinatie van voorstellen gekomen, die heel wat uitdagingen en unieke opportuniteiten inhoudt. Het kan een mix worden van wonen, werken en genieten, met een publiek toegankelijke functie op het gelijkvloers.”

“Bedankt om op mijn voorstel in te gaan”, aldus Freddy Van Eeckhout (CD&V/Samen). “Ik merk ook op dat een degelijke ontsluiting ter hoogte van de Begijnenbrug ten goede zou komen aan de hele Rechteroever en gettovorming kan tegengaan. Daar kan ook een ontsluiting komen voor een eventueel zorgcentrum.”  De vertegenwoordigers van de ouderenadviesraad op de publiekstribunes waren hierbij aandachtige toehoorders.

“Die aankoop maakt een ontsluiting dicht bij de gebouwen inderdaad mogelijk”, besloot financiënschepen Paul De Schepper (CD&V/Samen) aan. Het zal echter aan de volgende legislatuur zijn om de effectieve invulling van deze site concreet uit te werken.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons