Ninove 20 Aug 2018 - 03:29
Bewolkt
18°C

Combitaks als sluitstuk van NERO-project

08 juli 2018
Combitaks als sluitstuk van NERO-project

NINOVE – De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de invoering van een zogenaamde ‘combitaks’. Minderjarigen zijn hiervan vrijgesteld onder strikte voorwaarden. Burgemeester Tania De Jonge noemde die maatregel een sluitstuk van het NERO-project.

Die combitaks slaat op personen:

  • die dronken zijn op een openbare plaats en zorgen voor wanorde, schandaal of voor een ander of zichzelf een gevaar vormen;
  • in het kader van een bestuurlijke aanhouding.

Indien de politie hen in die omstandigheden vervoert, kost hen dat € 100,00 per persoon.

Minderjarigen, die overlast veroorzaken, zijn vrijgesteld mits afspraken met de ouders en een begeleidingstraject met het oog op een gedragsverandering. Deze vrijstelling vervalt indien de minderjarige en/of de ouders niet op die afspraken ingaan of het overeengekomen begeleidingstraject wetens en willens niet nakomen.

NERO

Voor burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) vormt dit een sluitstuk van het NERO-project. “Dat staat voor ‘Normstelling en Responsabilisering naar aanleiding van Overlast’. Wij laten jongeren, die voor het eerst strafbare feiten hebben gepleegd, begeleiden en stellen duidelijke grenzen. Tegelijk zetten wij ook in op het ondersteunen in hun ontwikkeling. Die ondersteuning geldt ook voor de ouders. Het project wil dergelijke jongeren een duwtje in de juiste richting te geven om te vermijden dat ze dit gedrag herhalen.”

Ilse Malfroot (Forza Ninove) toonde zich tevreden met de combitaks, volgens haar ooit een voorstel van haar fractieleider Guy D’Haeseleer. Joost Arents (N-VA) waarschuwde om niet soepel om te springen met de vrijstelling. “Ik neem aan dat er een gunstige evaluatie van het begeleidingstraject zal gebeuren.”

“Dat is ook zo”, beaamde de burgemeester. “Een jongere dragen we bij een tweede keer over aan het jeugdparket en deze krijgt geen tweede kans. Precies om dit nauwlettend op te volgen, hebben wij een extra personeelslid aangeworven.”

De combitaks loopt tot 31 december 2018 (nadien telkens hernieuwbaar samen met de jaarlijkse begroting en de retributies).

MLI

Over Ons

Ninofmedia brengt vooral nieuws uit Ninove en zijn deelgemeenten.

Wij maken het nieuws met artikels, foto’s en audio- en videofragmenten. Onze medewerkers zijn flexibel, werken live ter plaatse en breiden voortdurend hun netwerk uit. 

Contacteer ons