Ninove 02 Jun 2020 - 20u56
Scattered Clouds
27.4°C

Fusievoorstel Ninove Welzijn verdeelt de meerderheid

18 juli 2018
Fusievoorstel Ninove Welzijn verdeelt de meerderheid

NINOVE – Een meerderheid van de raadsleden stelde dinsdagavond 17 juli een fusievoorstel uit tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen Ninove-Welzijn en Volkswelzijn uit Dendermonde. De vrees overheerste om als kleiner broertje in een groter geheel nog onvoldoende inbreng te hebben. De geanimeerde discussie en de stemming legde ook de tweespalt bloot tussen de coalitiepartners van de meerderheid.

Om zich te conformeren aan de nieuwe vereiste van de Vlaamse overheid (1.000 sociale woningen) gingen de raden van bestuur van Volkswelzijn (Dendermonde) en Ninove-Welzijn een fusie-engagement aan. De officiële fusie stond gepland op 28 augustus e.k.

Al van bij de aanvang van de bespreking van het fusievoorstel in een extra zitting van de Ninoofse gemeenteraad, bleken weinigen daarvoor warm te lopen. Joost Arents (N-VA) opende het debat: “We zijn ervan overtuigd dat de huidige coalitie te overhaast te werk is gegaan. Waarom dit niet over de legislatuur tillen, tijd kopen en bekijken of het echt niet mogelijk is om de vereiste 1.000 woningen zelf te bereiken tegen 2024. Momenteel komen we amper 32 woningen te kort.”

Bovendien vond hij in de voorgestelde fusie onvoldoende synergiën terug. En er was meer: “De Dendermondse groep die Ninove Welzijn opslorpt verliest subsidies door die fusie omwille van gemiddelde huurprijzen die stijgen, iets wat dus ook nefast is voor Ninove welzijn. Overigens zien we geen enkele garantie voor de Ninoofse bevolking in verband met investeringen. Ik wil een fusie wel goedkeuren, op voorwaarde dat die garanties hier duidelijk op papier zijn gezet! Indien dit niet onmiddellijk kan of lukt, vraag ik om dit dossier uit te stellen.”

Garanties

Ook Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) vroeg garanties voor evenredige investeringen in Ninove. “De antwoorden en de houding van de directeur van Volkswelzijn tijdens de commissie boezemen mij echter weinig vertrouwen in. Bovendien is die tegelijk SP.a-schepen in Dendermonde. Dat kan enkel als de raad van bestuur een afwijking voorziet in de eigen regelgeving. Gelet op de dominantie van Dendermonde zal dit zeker gebeuren. In de huidige evolutie naar depolitisering is het toch de logica zelve dat je elke zweem van cliëntelisme vermijdt? Overigens gaat het niet alleen om investeringen in nieuwbouw, maar ook in noodzakelijke renovatie. We hebben hiervoor geen garanties.”

Freddy Van Eeckhout (CD&V-Samen) onderschreef deze kritiek. “Ook een aantal leden van de raad van bestuur van Ninove Welzijn zijn niet overtuigd van de mogelijke voordelen van deze fusieoperatie met het verder gelegen Dendermonde.” Hij merkte nog op dat het fusiedocument in het dossier verschilde van de versie die de provincieraad had goedgekeurd. “Daarin is sprake om het huidige personeelsbestand minstens te behouden. Waar blijft de synergie als je al dit op voorhand betonneert? We zijn trouwens niet veraf van de 1.000 woningen. Als de stad en Ninove Welzijn de handen in elkaar slaan, geraken wij er wel over vijf jaar.”

Vertrouwensbreuk

Stijn Vermassen (SP.a-Samen) probeerde als voorzitter van de raad van bestuur deze bezwaren te pareren. “Een fusie is nodig en een grotere maatschappij kan meer sociale woningen realiseren. Andere maatschappijen waren niet geïnteresseerd, Volkswelzijn wel. We hebben garanties voor een tweede bureau in Ninove. Alle geplande investeringen op korte en langere termijn zullen wij onverkort uitvoeren. Op het vlak van renovatie hebben wij een inhaalbeweging gemaakt door een structurele aanpak. Niet alles is evenwel afgewerkt. Het hele synergieverhaal zal pas over enkele jaren zichtbaar worden, net zoals dat van de ASLK en de Generale Bank indertijd. Dan zal het personeelsbestand ook meer gespecialiseerd zijn.”

Garanties voor investeringen kun je niet vast betonneren, aldus de voorzitter. “De belangrijkste garantie is het Vlaams beleid op dat vlak, dat realisaties stimuleert. Overigens kregen wij en Dendermonde positieve visitaties door de overheid. Die lijn kun je niet zomaar verlaten. Maar niet doorgaan met de fusie, zou een vertrouwensbreuk betekenen.”

Toen schepen Alain Triest (Open VLD) echter ook het fusieplan te licht bevond, was het kalf helemaal verdronken. “Als lid van de raad van bestuur van Ninove Welzijn heb ik heel veel gedebatteerd. Ik deel de bezorgdheden die hier zijn geuit en sluit mij aan bij de vraag naar garanties op het vlak van voortbestaan, werking en personeelsbeleid. Overigens was de stemming in de raad van bestuur onbeslist en heeft enkel de stem van de voorzitter de doorslag gegeven.”

Zijn collega Katie Coppens (SP.a-Samen) probeerde die vraag naar garanties nog te nuanceren; burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) pleitte voor een mix van residentieel en sociaal wonen, zeker in de buitengebieden. Tegelijk zegde zij zich te kunnen vinden in de vraag naar garanties op het vlak van investeringen.

Uitstel

Schepen Lieven Meert (SP.a-Samen) begreep die bezorgdheid rond de garanties voor nieuw- en vernieuwbouw. “Maar de maatschappijen hebben er alle belang bij om dit te doen, zeker als er concurrentie is. En de normen verplichten ons te renoveren. Hier is tegelijk een meerderheid om het fusievoorstel uit te stellen en tegelijk een breed draagvlak voor fusie. We moeten een manier zoeken om die bezorgdheid weer te geven, maar schiet die fusie toch niet af.”

Voor Rudy Coryn (Forza Ninove) zou goedkeuring nu gelijk staan aan onbehoorlijk bestuur. “Er is onzekerheid over investeringen, er zitten niet-conforme stukken in het dossier en uitstel levert geen direct risico op. Wij vertegenwoordigen de bevolking en hebben het laatste woord.”

De uiteindelijke stemming leverde een ruime meerderheid op voor het uitstellen van dit fusiedossier. Voor de raad van bestuur van Volkswelzijn bleek dit een brug te ver: woensdagnamiddag 18 juli deelde de voorzitter mee dat ze de fusiebesprekingen stopzetten (zie artikel “Vertrouwensbreuk nekt fusie Ninove Welzijn en Volkswelzijn”).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons