Ninove 06 Jun 2020 - 11u17
Lichte regen
8.71°C

Herstelling zwembadvloer De Kleine Dender niet voor morgen

21 juli 2018
Herstelling zwembadvloer De Kleine Dender niet voor morgen

NINOVE – Het dossier over de herstelling van loskomende tegels en voegen in het zwembad De Kleine Dender is uitgesteld. Sportschepen Torrekens (Open VLD) kreeg tijdens de raadszitting van17 juli teveel tegenwind en haalde bakzeil.

De Kleine Dender is sinds 2004 in gebruik. Vrij snel sprongen aan de kleedkamers en rond de zwembaden tegels stuk of kwamen ze los. De voorlopige herstellingen geven de vloer inmiddels het uitzicht van een lappendeken.

In 2009 besliste de stad om de aannemer en de architect te dagvaarden voor die problemen. Sportschepen Marc Torrekens (Open VLD) legde tijdens de gemeenteraad van 17 juli j.l. een vrijblijvende offerte voor van CREAT (afdeling van Farys, de vroegere watermaatschappij) om de herstellingen te begeleiden. Er waren twee mogelijke herstelperiodes: vanaf 10 december 2019 of na de paasvakantie, vanaf 20 april 2020.

Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) maakte bezwaar om dit zomaar goed te keuren. “Dit dossier is niet volledig zonder dadingsovereenkomst. Hoe kunnen wij beslissen als we de kosten niet kennen? Stel dit dossier uit tot het helemaal in orde is.”

Vertraging

“Geen probleem”, repliceerde de schepen. “Dat zal dan een nog een half jaar vertraging betekenen.”

Een antwoord dat bij D’Haeseleer niet in goede aarde viel. “Jaren terug hebben wij dit al gesignaleerd. Tien jaar later is er nog steeds niets aan gedaan. En maak me niet wijs dat u de laatste zes jaar overrompeld bent door zware dossiers. U slaagt er niet eens in om dit op een degelijke manier af te handelen. U bent de enige verantwoordelijke voor dit uitstel.”

Dat de gerechtsdeskundige zijn rapport maar in 2017 had neergelegd, kon zijn gramschap niet bedaren. “U hebt dat jaren laten aanslepen en er niets aan gedaan. Maar ja, als schepen kon u zich geen tekortkomingen aan het nieuwe zwembad permitteren.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) kwam haar collega-schepen te hulp. “Vanaf het ogenblik dat de vloer omhoogkwam hebben wij klacht ingediend. Het heeft jaren geduurd vooraleer een deskundige is aangesteld. Wij kunnen niet tussenkomen in een gerechtsprocedure. Met expertise en tegenexpertise erbij kan dat niet op een jaar zijn opgelost.”

“Mijn collega Pascal Schiettecat heeft dat al veel vroeger aangebracht, toen de eerste voegen verdwenen”, was de slotrepliek van Guy D’Haeseleer.

Schepen Torrekens voelde aan zijn water dat een stemming in zijn nadeel zou uitdraaien, gelet op de vele afwezigen van de meerderheidsfracties. Hij trok het dossier in.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons