Ninove 04 Jun 2020 - 09u33
Lichte regen
14.22°C

Kerkplein Outer: “Inspraak of intimidatie?”

23 augustus 2018
Kerkplein Outer: “Inspraak of intimidatie?”

OUTER – Een buurtbewoonster neemt het niet dat de schepen van Openbare Werken haar in een interview aanwijst als de schuldige voor de vertraging bij de heraanleg van het kerkplein. Kurt Van Den Driessche (NVA) noemt dit “nog maar eens een bewijs van hoe dit stadsbestuur omgaat met inspraak.”

De aanleiding is een artikel in HLN van maandag 20 augustus over de kermis in Outer en de heraanleg van het kerkplein daar. Met name de passage waar de schepen van Openbare Werken verwijst naar ‘een buurtbewoonster’ als schuldige voor de vertraging bij de uitvoering van de plannen is een aantal buurtbewoners in de het verkeerde keelgat geschoten.

Deze mevrouw, die anoniem wenst te blijven, is behoorlijk geschrokken en contacteerde Kurt Van Den Driessche (NVA). “Wat de schepen in die krant laat neerschrijven bewijst nog maar eens hoe dit stadsbestuur omgaat met inspraak. Op infovergaderingen is het niet zozeer de bedoeling om inwoners inspraak te geven, maar vooral om hen de mond te proberen snoeren. Dat zal in Outer niet meer lukken. Net als de buurtbewoners betreuren wij dat de schepen het geslaagde buurtfeest misbruikt om kritische buurtbewoners monddood proberen te maken.”

Leugens en fouten

Naar aanleiding van de ontwerpplannen is een petitie opgestart, die een kleine 300 gezinnen uit de buurt ondertekenden. “Die petitie zat niet in het dossier van de gemeenteraad van 21 juni. Volgens de meerderheid zou men wel rekening hebben gehouden met alle opmerkingen van die buurtbewoners. Maar nu blijkt niets minder waar. Het is duidelijk dat de schepen met zijn verwijzing naar één buurtbewoner niet alleen zijn eigen leugens en fouten wil verbergen, maar ook nog eens de buurt onder druk zet om geen bezwaar in te dienen.”

Nochtans zijn de bezwaren tegen de heraanleg van het plein, dat deel uit maakt van een beschermd dorpsgezicht, volgens hem zeer logisch. "Het betreft het behoud van het historisch karakter, recuperatie van de paaltjes en kettingen die horen bij het monument van Smid Lambrecht en het gebruik maken van materialen uit eigen streek."

Kurt Van Den Driessche vervolgt: “De schepen laat zich ook ontvallen dat hij liever al in aanbesteding was gegaan nog voor dat de vergunning is bekomen, om tijd te winnen. Waarschijnlijk bedoelde hij om klaar te zijn voor de verkiezingen. Dit is zeker geen voorbeeld van goed bestuur en een miskenning van de gebruikelijke procedures.”

Volgens de N-VA’er moet het openbaar onderzoek, dat sinds enkele weken loopt, worden overgedaan wegens een fout op de stadsdiensten van Ninove. “Niet alleen gebeurde de aanplakking op een afgelegen uithoek van het dorpsplein, op het document zijn verkeerdelijk het adres en de kadastrale gegevens van de pastorij vermeld als locatie van de aanvraag. Die woning is echter privé-eigendom en daarvoor is geen dossier ingediend. Na het feest óp het kerkplein, wordt het op het stadhuis waarschijnlijk ook nog eens feest óver het kerkplein. Als de schepen van Openbare Werken een schuldige zoekt voor de vertraging van de werken, dan zou hij dus best in eigen boezem kijken.”

We vroegen de betrokken schepen om hierop te reageren. Zie hiervoor het artikel elders: Ik hield wel degelijk zeer ernstig rekening met de inspraak van de buurtbewoners”.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons