Ninove 01 Jun 2020 - 14u06
Scattered Clouds
14.56°C

Besturen met de knip op de portemonnee

03 oktober 2018
Besturen met de knip op de portemonnee

NINOVE – Welke ook de coalitie of de burgemeester zal zijn vanaf januari 2019, de vrije financiële ruimte om een eigen beleid te voeren is eerder beperkt. De Vlaamse overheid kijkt strikt toe dat de gemeenten en steden hun financiën onder controle houden. Ninove kan volgend jaar € 26 per inwoner besteden en doet het daarmee beter dan de omringende gemeenten.

Een bepalende factor is de zogenoemde autofinancieringsmarge (AFM). Die geeft aan hoeveel financiële ruimte een gemeente overhoudt na de betaling van de gewone dagelijkse werking en van de jaarlijkse aflossing van leningen voor investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur. Het geld van die AFM kan een gemeente rechtstreeks gebruiken om belastingen te verlagen, te investeren of om leningen aan te gaan

Het gemiddelde voor de Vlaamse gemeenten bedraagt € 46 per inwoner. Voor Ninove is dat € 26. Die cijfers slaan op de meerjarenplanning van het gemeentebestuur, niet op die van OCMW’s of de autonome gemeentebedrijven.

Belangrijk is echter niet alleen hoeveel een gemeente per inwoner volgend jaar kan besteden. Waar bijvoorbeeld veel is geïnvesteerd de afgelopen jaren, zal de AFM uiteraard lager liggen.

Om snel nieuwe middelen voor een eigen beleid te creëren, zal de nieuwe bestuursmeerderheid dus moeten snoeien in een aantal vaste kostenposten zoals het personeel of de werkingsmiddelen. De nieuwe burgemeester kan ook de belastingen te verhogen…

Wat nog niet in kaart is gebracht is de zogenaamde ‘pensioenbom’. Gemeenten draaien zelf op voor de pensioenen van hun statutair benoemde ambtenaren. En dat kan in de nabije toekomst aardig oplopen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons