Ninove 05 Jun 2020 - 05u13
Broken Clouds
9.63°C

Ninove in cijfers: de evolutie van de verkiezingsuitslagen vanaf 1946

11 oktober 2018
Ninove in cijfers: de evolutie van de verkiezingsuitslagen vanaf 1946

NINOVE - Als laatste bijdrage geven wij een overzicht van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, sinds 1946. Daarbij ook een lijst van de na-oorlogse burgemeesters van Ninove en Groot-Ninove.

De partijen hebben in de loop van die 72 jaar heel wat gedaanteveranderingen en vooral naamsveranderingen ondergaan.

Daarom schrijven wij in de titel boven elke partij-evolutie de verschillende benamingen, waaronder de partij is opgekomen.

Voor 2012 geven wij geen cijfer voor Groen, aangezien zij op een gezamenlijke lijst met SP.a opkwamen. Daarom gebruiken wij voor dat jaar ook een andere kleur.

De N-VA plaatsen wij in dezelfde grafiek al de Volksunie, al is de ene niet noodzakelijk de voortzetting van de andere. Maar het geeft een goed overzicht van het aandeel van de Vlaams-nationalistische strekking.

Partijen, die de kiesdrempel niet haalden, vermelden wij niet.

Er blijkt een rode draad te lopen doorheen de uitslagen: drie keer legden partijen klacht neer. In twee gevallen kwam het tot herverkiezing.

Herverkiezing in 1965

De liberalen legden op 16 oktober 1964 klacht neer tegen de uitslag.

De bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen verklaarde op 31 december 1964 de uitslag van 11 oktober 1964 ongeldig.

De herverkiezing had plaats op 21 februari 1965. De liberalen verloren 1 van hun 6 zetels aan de communisten en kwamen niet in het stadsbestuur.

Fusie van gemeenten 1977

In België vond enkele malen een fusie van gemeenten plaats. De grootste fusiegolf gebeurde op 1 januari 1977.

Vanaf dan spreken wij over Groot-Ninove, bestaande uit de kerngemeente Ninove en 11 deelgemeenten: Appelterre-Eichem, Aspelare, Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Nederhasselt, Neigem, Okegem, Outer, Pollare en Voorde.

Herverkiezing in 1989

Er was een coalitie CVP-SP-VU afgesproken.

Michel Casteur en Roland De Rouck legden namens de Centrumlijst echter klacht neer tegen de verkiezingsuitslag. Ze vroegen de vernietiging van de verkiezingen en in tweede orde de hertelling van de stemmen.

De bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen verwierp de klacht op 22 november 1988.

De Raad van State vernietigde het besluit van de deputatie en verklaarde in een arrest van 20 juli 1989 de verkiezingen ongeldig. Er volgde een herverkiezing op 08 oktober 1989, die uitdraaide op een grote overwinning voor burgemeester Etienne Cosyns.

Geen herverkiezing in 2013

Op 17 december 2012 verklaarde de Kiescommissie de gemeenteraadsverkiezingen van de stad ongeldig.

Aanleiding was een Facebookbericht van Guy D'haeseleer (Forza Ninove). Hij had zijn kiezers opgeroepen hem een foto te zenden van elke uitgebrachte stem op zijn naam met een pint als vergoeding.

Op 14 februari 2013 oordeelde de Raad van State echter dat herverkiezingen niet nodig waren.

Naoorlogse burgemeesters

Van 1946 tot en met 1976 geven wij de burgemeesters van Ninove stad.

Vanaf 1977 – na de grote fusie van gemeenten – volgen de burgemeesters van Groot-Ninove.

Legislatuur

Burgemeester

Coalitie

Meerderheid

1946-1952 Omer Van Trimpont Liberalen-socialisten-communisten 8 op 13
1952-1958 Omer Van Trimpont tot 1954 Liberalen-socialisten 7 op 13
Emiel Milo vanaf 1955
1959-1964 Emiel Milo CVP-BSP 8 op 13
1965-1970 Emiel Milo CVP-BSP 7 op 13
1971-1976 Emiel Milo CVP-BSP 10 op 15
1977-1982 Etienne Cosyns Centrumlijst-BSP 19 op 31
1983-1988 Etienne Cosyns Centrumlijst-CVP 19 op 31
1989-1994 Etienne Cosyns Homogeen PVV-CL 17 op 31
1995-2000 Louis Waltniel Banier-CVP/VU-SP 17 op 31
2001-2006 Luc Durant VLD-CVP/VU 20 op 31
2007-2012 Luc Durant tot 2009 Open VLD-CD&V-Plus 20 op 33
Michel Casteur vanaf 2009
2013-2018 Michel Casteur tot 2015 Open VLD-CD&V-SP.a/Groen 19 op 33
Tania De Jonge vanaf 2015

 MLI

 

 

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons