Ninove 29 May 2020 - 12u47
Clear Sky
10.04°C

Beukenboomkapel langs Mariaweg krijgt woonfunctie

02 november 2018
Beukenboomkapel langs Mariaweg krijgt woonfunctie

VOORDE – De kapel langs de Mariaweg was het voorwerp van een discussie in de gemeenteraad donderdag 25 oktober. Eigenlijk niet de kapel zelf, noch de functiewijzing naar wonen, maar wel de vraag wie in de toekomst zou instaan voor het onderhoud en de herstelling van de Mariaweg.

Volgens de overlevering is de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Beukenboomkapel opgericht in 1661 door de toenmalige heer van Voorde, Maximiliaan Van der Meere. Zijn vrouw leed aan een ongeneeslijke ziekte. Hij zou talloze keren zijn toevlucht genomen hebben tot een Mariabeeldje, dat aan een beukenboom hing. Mocht zijn vrouw genezen, dan zou hij uit dankbaarheid op die plek een kapel bouwen. Zijn vrouw genas wonderwel en hij hield woord.

De kapel ligt aan de Mariaweg, een veldweg die in vroegere tijden de hoofdweg was tussen Brakel en Brussel. Veel pelgrims kwamen langs die kapel en konden er even uitrusten.

Functiewijziging

Doorheen de jaren is de kapel verschillende keren gerenoveerd. De huidige eigenaar wenst ze te verbouwen tot een woning. Hij deed daarvoor een dubbele aanvraag: enerzijds voor het verbouwen van de kapel en anderzijds voor de functiewijziging naar wonen.

“Het is een beschermd monument en precies daarom is een bestemmingswijziging toegestaan", aldus schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open VLD). "De vloeroppervlakte van de kapel bedraagt ongeveer 100 m². Binnenin zijn twee verdiepingen voorzien over de helft van de oppervlakte en een zolder. De kapel kan een volwaardige woning zijn. Latere uitbreidingen zijn enkel mogelijk indien de Erfgoedraad deze aanvaardt.”

Mariaweg

De langslopende Mariaweg, buurtweg 9, is 3 m breed. Deze kent een openbaar gebruik als landbouwweg en toegangsweg tot de kapel. De gemeente is verplicht deze te onderhouden voor normaal gebruik. De eigenaar verbindt er zich echter eenzijdig toe om ten aanzien van de gemeente geen enkele eis of vordering te stellen voor wat betreft het onderhoud en of (bijkomende) aanleg- of inrichtingswerken aan de buurtweg.

En daar wringt volgens enkele gemeenteraadsleden het schoentje. Freddy Van Eeckhoudt (CD&V): “Als de weg er na een tijdje slecht bijligt, kunnen wij dan afdwingen dat de eigenaar deze herstelt? Ik dacht het niet en vrees dus voor problemen. Als hij beweert dat die weg voor hem nog in orde is, zullen wij die op de duur zelf moeten herstellen of een juridische procedure beginnen. Een plaatsbeschrijving van de actuele toestand lijkt mij aangewezen.”

Kurt Van Den Driessche (N-VA) vreesde dan weer dat iemand anders in de plaats van de eigenaar, een schepen bijvoorbeeld, beetje bij beetje met wat overschot van asfalt hier en een restje beton daar de weg toch zou kunnen verharden. “Op die manier zou er op anderhalf jaar tijd een geasfalteerde weg liggen. Daarom dien ik een motie in waarbij de stad geen initiatief zal nemen om de Mariaweg, die een landbouwweg is, op te waarderen.”

“Er ligt nu al een elektrische leiding vanaf de ambachtelijke zone tot aan de kapel”, merkte Rudy Corijn (Forza Ninove) op. “Stel dat die kapotgaat. Wie zal dat betalen? Ik liet graag een artikel toevoegen dat alle door de stad gemaakte kosten ten laste zijn van de vergunningsaanvrager.”

Schepen Evenepoel had oren naar deze opmerkingen en beloofde deze terug te koppelen naar de eigenaar. Om die reden trok hij ook het agendapunt in. Hij zou de opgesomde suggesties in een nieuw voorstel laten verwerken.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons