Ninove 29 May 2020 - 12u38
Clear Sky
10.04°C

Hoe moet het verder met Ninove Welzijn?

11 december 2018
Hoe moet het verder met Ninove Welzijn?

 NINOVE – Joost Arents (N-VA) wou weten hoe het nu verder moet met Ninove Welzijn sinds de fusieplannen met Volkswelzijn Dendermonde zijn afgesprongen.

Het fusievoorstel tussen Ninove Welzijn en Volkswelzijn Dendermonde is op de gemeenteraad van 17 juli 2018 weggestemd. Joost Arents zette tijdens de gemeenteraad van 22 november j.l. de bezwaren nog eens op een rijtje. “Onze fractie en andere gemeenteraadsleden waren van oordeel dat je kort voor een bestuurswissel geen engagementen meer kunt aangaan. Bovendien wilden we laten nagaan of Ninove welzijn niet op zichzelf aan de vereiste 1.000 woningen kon geraken. En als er dan toch een fusie moest komen, dan best een met voldoende synergie. Dat was omwille van de afstand hier niet het geval.”

Daarop sprongen de fusieplannen af. “Komt Ninove Welzijn nu in de problemen omwille van het niet halen van de norm? En vooral vernam ik graag de reactie van de bevoegde minister Homans n.a.v. het afspringen van de fusie met Volkswelzijn Dendermonde?”

“We hebben uitstel gevraagd en bekomen tot 1 januari 2024”, aldus schepen van Welzijn Katie Coppens (SAMEN). “Maar tegen 1 juni 2021 moeten wij een nieuw fusievoorstel voorleggen.”

“Wij hebben geen antwoord gekregen van minister Homans, enkel het besluit tot uitstel”, vulde de voorzitter van Ninove Welzijn Stijn Vermassen (SAMEN) aan. “Tot op heden blijft het besluit van de raad van bestuur geldig. We hebben nadien wel gevraagd of Ninove Welzijn met andere partners mag praten. En dat kan.”

En de piste om op eigen kracht verder te gaan? “Als een volgende raad van bestuur dat wil”, besloot Vermassen. Ook die dossier zal dus de verantwoordelijkheid zijn van de nieuwe meerderheid.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons