Ninove 28 May 2020 - 22u02
Clear Sky
20.54°C

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”

20 december 2018

NINOVE – De installatievergadering op 03 januari 2019 zal niet verlopen volgens de gewone procedure. Aangezien er (vooralsnog) geen bestuursmeerderheid is, volgt nadien een extra vergadering binnen de 14 dagen. Voor dit hele scenario gelden strikte procedures. We staken ons licht op bij algemeen directeur Bart Baele.

Donderdagavond 03 januari 2019 zal alleszins een historische installatievergadering zijn. In de eerste plaats omdat de gemeenteraadsleden tegelijk leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden.

Maar er is nog een tweede, voor veel Ninovieters een meer belangrijke reden. De voordrachten van de burgemeester, de schepenen, de voorzitters van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst lijken tegen die datum niet rond te komen. De verklaringen vanuit de diverse Ninoofse partijen laten niets aan duidelijkheid over: er is geen akkoord over een nieuwe coalitie en dus bestuursmeerderheid.

Wat die bewuste avond zeker zal gebeuren is de aanstelling van de verkozen gemeenteraadsleden of hun opvolgers, na onderzoek van hun geloofsbrieven. Zij leggen in handen van de (uittredende) voorzitter hun eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Om te weten hoe het nadien verder moet, consulteerden wij Bart Baele, de algemeen directeur van de stad. Hij houdt als hoogste stadsambtenaar toezicht op het correct verloop van de procedures.

Info: de regelgeving kun je in detail raadplegen in het Decreet over het lokaal bestuur.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons