Ninove 04 Jun 2020 - 07u03
Overcast Clouds
20.36°C

De vraag naar een volwaardige tweede ziekenwagen blijft groot

21 december 2018
De vraag naar een volwaardige tweede ziekenwagen blijft groot

NINOVE – Naar aanleiding van de Ninoofse bijdrage aan de hulpverleningszone laaide de discussie terug op over de noodzaak van een tweede volwaardige ziekenwagen in Ninove. Het zorgde tijdens de gemeenteraad van 13 december j.l. voor een lichte trilling op de schaal van Richter.

De stad maakt deel uit van de hulpverleningszone Zuid-Oost en betaalt daarvoor bijdragen. Volgens het meerjarenplan 2019-2020 is het aandeel van Ninove in de exploitatietoelage voor de dienstjaren 2019 en 2020 telkens € 1.630.377,60. De Ninoofse investeringstoelage is vastgesteld op € 340.496,12 voor het dienstjaar 2019 en € 360.087,00 voor 2020.

Uiteraard kwamen er vragen over de tweede ziekenwagen in Ninove. “De ambulanciers zeggen mij dat die ziekenwagen overdag altijd beschikbaar is, maar vooral ’s avonds en in het weekend wel degelijk operationeel is”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) als antwoord op een opmerking hieromtrent. “Ninove heeft recht op twee voltijdse ziekenwagens, maar de bemanning daarvoor is niet gebudgetteerd binnen de zone. Ik leg elke maand tijdens het zone-overleg de vinger op deze wonde.”

Kerntaak

Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) bleek niet onder de indruk van haar demarches. “Dat zeg je nu elke maand. Ninove is de tweede grootste stad en betaler van die zone. De dienstverlening is niet navenant de inspanningen die wij leveren. Wij zijn er van bij het begin heel bekaaid uitgekomen. Er zijn andere manieren om dit probleem aan te kaarten. Die tweede ambulance moet je niet inzetten tussen 8 en 16 uur, maar daarna. En dan is ze net niet beschikbaar. Veiligheid is een kerntaak. Je zit al jarenlang te kakelen, maar er verandert juist niets.”

“Doe eens een gemotiveerd voorstel in het parlement”, sneerde Jacques Timmermans (Samen) hem toe.

“Voorgaand weekend was er voldoende inzet van de twee ziekenwagens”, wou de burgemeester nog meegeven. “Zij hebben levens gered. De hulpverleningszone is een schaalvergroting met 11 gemeenten. Iedereen heeft daar zijn inbreng, maar niet elk voorstel wordt aanvaard. Bovendien is het masterplan van minister De Block nog niet gerealiseerd.”

“Doe dan verschuivingen binnen de zone”, besloot Guy D’Haeseleer.

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vander Poorten (Open VLD) had echter het laatste woord: “U kunt dat volgend jaar misschien waarmaken.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons