Ninove 25 May 2020 - 16u44
Scattered Clouds
16.51°C

Veiligheid is belangrijkste thema voor de nieuwe Ninoofse coalitie

27 december 2018
Veiligheid is belangrijkste thema voor de nieuwe Ninoofse coalitie

NINOVE – Op een druk bijgewoonde persconferentie gaf burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) tekst en uitleg bij het akkoord dat haar partij met Samen en N-VA op 26 december heeft gesloten. “Wij zullen vooral inzetten op veiligheid”.

Dat het een heel krappe meerderheid is – 17 zetels op 33 – is een understatement. “Maar deze is werkzaam”, aldus de burgemeester. “Ik begrijp de boosheid en de ontgoocheling van de Forza-kiezers. Wij zullen in ons beleid met hun verwachtingen rekening houden. Net daarom hebben wij vooral het inhoudelijke willen uitwerken, zodat wij hen kunnen overtuigen van ons project. Het belangrijkste thema is veiligheid.”

Voor de realisatie daarvan rekent de nieuwe coalitie op bovenlokale middelen. “Ninove is een stad in de rand rond Brussel. De middelen, die wij krijgen, zijn niet toereikend. Daarom bereiden wij een nota voor ten aanzien van de Vlaamse en de federale regeringen. We zijn immers noch als centrumstad noch als regionale stad erkend en krijgen dus ook geen extra impuls voor investeringen.”

Dendermonde, een vergelijkbare stad, ontvangt bijvoorbeeld € 3,2 miljoen extra. “Ninove moet het stellen met € 208 per inwoner, zonder extra’s. De huidige parameters zijn inmiddels volledig achterhaald. We willen dus meer budget binnenhalen voor een passend veiligheidsbeleid.”

De afgelopen drie jaar heeft Ninove ongeveer € 800.000 per jaar geïnvesteerd, rekende zij voor. “Dat gebeurde in het politiekader, de gemeenschapswachten, de buurtinformatienetwerken (BIN), de dienst integrale veiligheid en de camerabewaking. Ondanks de objectief lage criminaliteitscijfers leeft het onveiligheidsgevoel bij vele Ninovieters. En dus willen wij nog meer inzetten op meer wijkagenten, die zichtbaar in de straat aanwezig zijn, meer BIN’s, meer camerabewaking, een hogere inzet van de gemeenschapswachten en een wijkwerking naar Rotterdams voorbeeld.”

Het onveiligheidsgevoel is volgens haar een deel perceptie. “Forza heeft elk incident aangegrepen en in een negatief daglicht gesteld. Maar we mogen de problemen ook niet ontkennen. Er is bijvoorbeeld een jeugdbende actief. Daar moeten wij meer politie op inzetten. We hebben ook een folder verspreid onder de schoolgaande jeugd om de drempel voor aangifte van druk door jongerenbendes te verlagen. Maar dit is geen typisch Ninoofs probleem; we pakken dit ook op regionaal vlak aan.”

Live uitzending - https://www.facebook.com/Ninofmedia/videos/543052329527770/

MLI

Foto's: Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons