Ninove 06 Apr 2020 - 14u49
Clear Sky
17.74°C

Karolien De Roose (N-VA): “Ik zal handelen naar wat mij het beste lijkt.”

27 december 2018
Karolien De Roose (N-VA): “Ik zal handelen naar wat mij het beste lijkt.”

NINOVE – De beslissing van Joost Arents om een coalitie aan te gaan met Open VLD en Samen, gebeurde niet met de steun van het lokale N-VA-bestuur. De enige andere verkozene in de gemeenteraad, Karolien De Roose, is teleurgesteld.

“De teleurstelling is groot, want dit had ik nooit verwacht. We hadden immers gekozen om consequent oppositie te voeren. Dat ik de lijstverbinding met de Open VLD had geweigerd bij de toekenning van de zetels in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ligt blijkbaar zwaar op de maag van Joost Arents. Maar 80 procent van onze partij is niet akkoord met zijn handelswijze, want die was niet volgens de afspraak. Hij heeft achter onze rug om gehandeld.”

“Ik ben als leek op plaats twee van de N-VA-lijst binnengekomen en de teleurstelling over de uitslag was groot. Zeker ook omdat Kurt Van Den Driessche niet was verkozen. Maar ik zal doen wat moet en wacht af wat de rest van de kandidaten zal beslissen. Ik zal gesterkt zijn om gemotiveerd oppositie te voeren en doen wat de kiezer van mij verwacht.”

Joost Arents voerde de coalitiegesprekken echter niet alleen. Zowel huidig gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche als de plaatselijke partijsecretaris Marc Ost namen hieraan deel. De lokale partijvoorzitter Johan Soetaert, partner van Karolien Roosens, was niet betrokken in de gesprekken.

Mes in de rug

Een samengaan met Open VLD zou voor Karolien De Roose geen probleem hebben gevormd. “Maar met Samen lag dat veel moeilijker. Hoe zij Niklas Arents hebben behandeld, was niet proper (omwille van zijn eventuele betrokkenheid bij ‘Schild en vrienden’ – n.v.d.r.). Uitgerekend Joost Arents heeft me overtuigd om in de politiek te gaan en nu steekt hij ons een mes in de rug. Er is duidelijk maar één persoon die je kan vertrouwen en dat ben je zelf. Ik ben enorm ontgoocheld en ik ben niet alleen. Ik heb me tot nog toe op de achtergrond gehouden, maar zal dat zeker in de toekomst niet meer doen. Ik zal handelen naar wat mij het beste lijkt.”

Hoe het verder moet met de Ninoofse N-VA-afdeling is momenteel niet duidelijk. De partij kromp van 5 naar 2 zetels en deze tweespalt is niet van aard om de rangen te sluiten. De nationale partijleiding zegt in een reactie dat het “aan de lokale afdeling is om zich te beraden en de nodige stappen te nemen”.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons