Ninove 04 Jun 2020 - 07u24
Overcast Clouds
20.36°C

Geen Ninoofse bloementuil voor de IJzerwake

03 februari 2019

NINOVE – Raadslid Renaat Raes (Forza) stelde aan cultuurschepen Henri Evenepoel (Open VLD) voor dat de stad een bloementuil zou schenken voor de IJzerwake, eind augustus 2019. Hij kreeg beleefd nul op het rekest.

Het Forza-raadslid vroeg de aankoop van een bloementuil ter waarde van € 108 voor de IJzerwake. “Dit is een neutrale politieke vereniging en samenkomst, de laatste zondag van augustus. Er heeft onder andere een eremis plaats ter ere van de slachtoffers van de eerste wereldoorlog. Daarna volgt een bloemenhulde en elk jaar heb ik hartpijn als daar niemand van Ninove bij is.”

“We hebben zeker bewezen veel aandacht te hebben voor het leed, dat die oorlog heeft veroorzaakt”, antwoorde cultuurschepen Henri Evenepoel aan de nestor van de raad. “We leverden veel inspanningen en investeerden in de herdenkingsactiviteiten ongeveer € 100.000. De IJzerbedevaart zijn wij blijven steunen, maar sinds 1995 is een tweespalt ontstaan. Die IJzerwake is niet neutraal en we zullen dus niet op uw vraag ingaan.”

Eigen jongens eerst

Zijn collega en voormalige cultuurschepen Veerle Cosyns (Samen) wees hem eveneens op de vele activiteiten, die het stadsbestuur had georganiseerd als eerbetoon aan de Ninoofse oorlogsslachtoffers. “Maar we hebben daar nooit iemand gezien van het Vlaams Belang. Laten we eerst onze eigen jongens eren en nadien andere mogelijkheden bekijken.”

“Die bloemenkrans op de IJzerbedevaart was ook een voorstel van mij”, probeerde Renaat Raes nog. “De IJzerwake nu is een strikt neutrale vereniging.”

Toen hij de frons boven de verbaasde ogen van Wouter Vande Winkel (Samen) opmerkte, vroeg hij hem of hij daar ooit al eens was op aanwezig geweest. Een retorische vraag. Eerder zal de Rotmoosgletsjer weer aangroeien, dan dat Vande Winkel naar de IJzerwake zal afzakken.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) verwees ook naar de aangrijpende herdenking in Denderwindeke vorig jaar. “Ik ontmoette er de kleinkinderen van de opgeëiste dorpelingen. Het leed van toentertijd was nog heel tastbaar aanwezig bij de onthulling van de gedenkplaat.”

“Het ging om mensen van hier, die gevochten hebben voor de vrijheid, die we nu kennen”, besloot Veerle Cosyns het minioorlogsdebat.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons