Ninove 07 Jun 2020 - 09u57
Overcast Clouds
11.48°C

Kritische vragen over procedure voor consultancyopdracht

03 juli 2019
Kritische vragen over procedure voor consultancyopdracht

NINOVE – De oppositie had tijdens de gemeenteraad van 20 juni vragen bij het bedrag en de manier van gunnen voor een consultancyopdracht. Vooral het feit dat steeds dezelfde namen opduiken, vond Dirk Van Herreweghe (Forza Ninove) merkwaardig.

De stad laat zich bijstaan voor de begeleiding, ondersteuning en/of adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en de bouw van het sociaal huis op de OCMW-site. Op 12 juni 2018 gunde het college van burgemeester en schepenen die opdracht voor een jaar aan de firma Plus Spatial Investements Belgium bvba uit Berchem.

Dus stelde schepen Joost Arents (Onafh.) voor om een nieuwe opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De kosten zijn geraamd op € 153.000, btw inclusief.

Netwerk

Zowel het bedrag als de wijze van gunnen deden raadslid Dirk Van Herreweghe (Forza Ninove) de wenkbrauwen fronsen. “Dat is veel geld voor een dergelijke opdracht. Het is ook altijd dezelfde persoon, die je steeds tegenkomt in een heel netwerk van dossiers: de Inghelandsite, de abdijsite, de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat, het sociaal huis… Die Willem De Laet maakt precies vast deel uit van het stadspersoneel.”

“Die persoon heeft heel wat expertise of kennis die wij vragen”, aldus de voormalige en toekomstige schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD). “Ik heb er intens mee samengewerkt en hij heeft vele talenten en verdiensten. Ik hoop dat deze expertise niet verloren gaat. Zijn kennis is specifiek voor Ninove. Ik zou wel de markt laten spelen en de beste kandidaat kiezen.”

Volgens Guy D’haeseleer (Forza Ninove) was een algemene aanbesteding met voorafgaande bekendmaking te verkiezen boven een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. “Welke spelers gaan jullie raadplegen, moet de schepen zelf op zoek gaan? Eigenlijk is dit een vrijbrief voor de schepen en op maat gemaakt voor een bepaalde persoon. Het betreft hier wel gemeenschapsgeld.”

“De gemeenteraad heeft controlerecht om na te kijken of alles correct verloopt”, repliceerde schepen Arents. Hij kon zich wel vinden in de suggestie van Rudy Corijn (Forza Ninove) om bij de consultant een verslag op te vragen over de voorgaande periode.

De meerderheid keurde uiteindelijk de voorgestelde procedure goed met 17 stemmen. De oppositie ging niet akkoord (15 tegenstemmen).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons