Ninove 02 Jun 2020 - 21u23
Scattered Clouds
27.4°C

"Ninove is schuldenvrij"

22 juli 2019
"Ninove is schuldenvrij"

NINOVE – De jaarrekening 2018 is uiteindelijk gunstiger uitgevallen dan begroot. Ninove is een van de weinige schuldenvrije Vlaamse gemeenten. Financieschepen Katie Coppens (Samen) stelde de resultaten voor tijdens de gemeenteraad van 20 juni. Al vond de oppositie dit niet meteen een reden om een polonaise in te zetten.

De balans klokte in 2018 uiteindelijk af op € 155.513.232 aan activa en passiva.

Rudy Corijn (Forza Ninove) zag enkel een toegenomen fiscale druk en een stijgende loonkost, terwijl de dienstverlening volgens hem is gedaald. “Er zijn geen ernstige pogingen gebeurd om de uitgaven onder controle te houden. Dit is het resultaat van een niet-besparend links beleid en alvast geen voorbeeld van behoorlijk bestuur.”

“Alles stijgt”, repliceerde Lieven Meert (Samen). “Hebben wij te veel uitgegeven? Vergelijk ons met andere steden: wij zijn een van de weinige schuldenvrije Vlaamse gemeenten. En de gemiddelde belastingdruk ligt in Ninove met € 1.406 per persoon duidelijk onder het Vlaams gemiddelde van € 1.800. Door herfinanciering van leningen bijvoorbeeld hebben wij miljoenen gewonnen en onze autofinancieringsmarge is goed. Het is overigens onzin dat je niet mag lenen. Investeren is juist goed, zeker omdat wij in een gunstige uitgangspositie zitten. Er is marge voor de komende jaren, zonder daarom gouden bergen te beloven.”

“Die grotere fiscale ontvangsten zijn het logisch gevolg van een grotere bevolkingsgroei”, vulde Stijn Vander Elst (Open VLD) aan. “Diverse belastingen zijn net niet verhoogd.”

Daarmee was Guy D’haeseleer (Forza Ninove) het niet eens. “Het is niet omdat er meer volk is dat er meer belastinginkomsten zijn. Alvast de Franstalige nieuwkomers zorgen niet voor extra inkomsten. Jullie hebben wel tal van nieuw belastingen ingevoerd en zorgden dus langs een omweg voor een hogere belastingdruk. Jullie hebben ook deskundigen aangeworven. Maar wat heeft Ninove nodig? Maak eerst een personeelsformatie op. Ik kijk uit naar het meerjarenplan en de keuzes van een links bestuur.”

Overgangsjaar

“De personenbelasting en de opcentiemen zijn alvast niet verhoogd”, voerde financieschepen Katie Coppens (Samen) aan. “De belasting op drukwerk is een beleidskeuze geweest. Maar met betrekking tot de retributies zitten wij onder het gemiddelde van de andere steden. Bij het personeel hebben wij het laatste jaar een aantal nieuwe functies gecreëerd omdat wij mensen op een hoog niveau mankeerden. Dat zal zijn effect hebben op de dienstverlening. En voor de werkingskosten hebben wij, ondanks vele initiatieven, minder uitgegeven dan voorzien.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) weerlegde dan weer dat er een tsunami van belastingen over de Ninoofse bevolking zou gekomen zijn. “De belasting op reclamedrukwerk zullen wij evalueren. En 2019 is hoe dan ook een overgangsjaar. De liberalen staan niet voor belastingverhoging.”

Dat de dienstverlening nog niet behoorlijk verloopt, gaf zij toe. “Hoe we dit probleem oplossen moet dit jaar duidelijk zijn. De dienstverlening is inderdaad heel belangrijk. Maar we hebben al grote stappen gezet.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons