Ninove 31 May 2020 - 06u10
Clear Sky
15.05°C

Met het oog op de stadsbegroting en de meerjarenplanning 2020-2024

31 juli 2019
Met het oog op de stadsbegroting en de meerjarenplanning 2020-2024

NINOVE – Net als de andere steden en gemeenten, moet Ninove werk maken van een meerjarenplanning 2020-2024. Hieronder alvast enkele bedragen, die in het financiële luik een rol zullen spelen. We geven ook de lijst met alle belastingen en retributies die de stad int.

Op basis van de te verwachten inkomsten, kan het stadsbestuur ook de uitgaven en investering voor de volgende vijf jaar plannen.

Het schepencollege kent alvast enkele bedragen, waarop ze de begroting kan baseren. 

De gemeentelijke heffing voor bedrijven is voor 2019 geraamd op € 448.372,50.

De solidariteitsbijdrage, die handelaars uit het kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove in 2018 moesten betalen is geraamd op € 79.362,50. Deze is nog niet geïnd. Voor 2019 zal het bedrag wellicht van eenzelfde orde zijn. Deze bijdrage is eveneens van toepassing buiten de afgebakende winkelgebieden voor commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400 m².

De opbrengst van de gemeentebelasting op de wedkantoren daarentegen bedraagt voor 2019 amper € 720,00.

Uiteraard heeft de stad nog andere belangrijke bronnen van inkomsten: de opcentiemen op de onroerende voorheffing (866), de aanvullende belasting op de personenbelasting (7,5 %), diverse toelagen van de overheid en het gemeentefonds.

Een hele waslijst

Hieronder vind je de lijst met de overige belastingen en retributies, waarop de stad haar begroting en financiële meerjarenplanning baseert.

Belastingen op:

 • leegstaande commerciële panden,
 • brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen,
 • het exploiteren van een taxidienst,
 • het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder,
 • de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten,
 • nachtwinkels,
 • groeven en graverijen,
 • tweede verblijven,
 • de leegstand van gebouwen en woningen,
 • ongeschikte en onbewoonbare woningen,
 • verwaarloosde woningen en/of gebouwen,
 • het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet geëigende plaatsen.

Contante belasting op:

 • het leuren op de openbare weg,
 • het voeren van reclame met commerciële doeleinden op het openbaar domein,
 • aanvragen voor exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen,
 • de begraving van stoffelijke overschotten en van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie,
 • het afleveren van administratieve stukken,
 • het vervoeren van personen met een politievoertuig.

Retributies voor:

 • de invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten,
 • het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen,
 • het ambtshalve of op verzoek plaatsen van materiaal met het oog op de vrijwaring van de openbare veiligheid,
 • het uitlenen van stadsmateriaal,
 • de dienstverlening technische dienst,
 • het gebruik van de gebouwen en accommodatie van het stedelijk cultuurcentrum De Plomblom en de schouwburgzaal van de stedelijke academie voor muziek-woord-dans,
 • de ticketverkoop cultuurcentrum De Plomblom,
 • het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de buurthuizen,
 • het gebruik van de bibliotheek,
 • het gebruik van het jeugdcentrum De Kuip,
 • deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst,
 • het gebruik van het stedelijk sportcentrum voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen (uitgezonderd zwembad De kleine Dender),
 • het plaatsen van advertenties in het stedelijk informatieblad,
 • de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
 • het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties,
 • het bekomen van een conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen,
 • de concessies (grond- en nisvergunningen) op de begraafplaatsen,
 • het begraven van stoffelijke overschotten op de dierenbegraafplaats,
 • het huwelijksceremonieel,
 • deelname aan activiteiten in het kader van het welzijnsbeleid georganiseerd door de dienst sociale zaken,
 • deelname aan IBO ’t Kadeeken,
 • het gebruik van de speel-o-theek speelodroom,
 • het globaal diftarsysteem, de verkoop van composteermateriaal en het gebruik van het containerpark,
 • het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van koopwaar,
 • het innemen van een standplaats tijdens openbare markten, inclusief de dinsdagmarkt,
 • het innemen van de openbare weg tijdens manifestaties andere dan kermissen, foren of carnaval,
 • het ter beschikking stellen van elektriciteit,
 • het innemen van een standplaats tijdens kermissen en carnaval,
 • het parkeren in zekere straten van de stad,
 • het parkeren in een blauwe zone,
 • het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart-bewonerskaart,
 • het ter beschikking stellen van fietskluizen,
 • werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein,
 • sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten,
 • het gebruik van de stedelijke schietstand.

Het stadsbestuur heeft al meerdere malen gezegd dat 2019 een overgangsjaar is. Het zou alle belastingen en retributies tegen het licht houden.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons