Ninove 03 Jun 2020 - 19u27
Overcast Clouds
20.36°C

Meerderheid keurt het project windenergie Ninove-Zuid principieel goed

02 oktober 2019

NINOVE – De meerderheid gaf in de gemeenteraad van 12 september groen licht voor het project windenergie Ninove-Zuid. De stad zal een recht van opstal verlenen voor het plaatsen en exploiteren van windturbines op eigen percelen en deze van het OCWM.

Het stadsbestuur wil op stads- en OCMW-grond in een gebied ten zuiden van de Dender windmolens laten optrekken. Het is de bedoeling dat de winst en de meerwaarde van de turbines maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners.

Rudy Corijn (Forza Ninove) vroeg om de bevolking al van bij de aanvang in de zoektocht naar gepaste locaties te betrekken. Wat milieuschepen Wouter Vande Winkel (Samen) toezegde.

Volgens Caroline Vanbrabant (Forza Ninove) zijn privéfirma’s bezig zijn met grond te kopen om er windturbines op te plaatsen. “Jullie beginnen nu pas, terwijl die bedrijven al twee jaar bezig zijn.”

“Verschillende firma’s zijn inderdaad als haaien op zoek naar vergunningen”, aldus de schepen. “Ik weet van telefoontjes met beloftes van € 25.000 per jaar, maar die terreinen zijn veel meer waard. Hier gaat het om stadseigendom en vaart de stad er wel bij. We zullen verschillende voorstellen krijgen en kijken naar het algemeen belang. De stad heeft in deze een regierol. Ik hoop daarom dat iemand van het departement Omgeving in de jury zal zitten.”

“Jullie communicatie is voorzien post factum”, was een bedenking van Guy D’haeseleer (Forza Ninove). “Is er overleg geweest met de mensen, die daar wonen? De meeste van de grondeigenaars wonen er niet en zullen akkoord zijn omwille van het vele geld.”

“We gaan zeker in dialoog”, antwoordde Vande Winkel. “Maar we kunnen nu nog niet zeggen waar die turbines zullen komen. Het is aan de jury om de voorstellen te beoordelen. De gemeenteraad zal uiteindelijk zijn goedkeuring moeten geven.”

De meerderheid ging principieel akkoord met het project windenergie Ninove-Zuid en het verlenen op termijn van een recht van opstal voor het plaatsen en exploiteren van windturbines op eigendom van de stad en het OCMW. De oppositie onthield zich.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons