Ninove 25 May 2020 - 17u43
Scattered Clouds
16.51°C

Nog meer geld in het verschiet voor Ninove

14 oktober 2019
Nog meer geld in het verschiet voor Ninove

NINOVE – “Voor de periode 2020-2024 voorziet het Vlaams regeerakkoord voor Ninove een extra investeringsbudget van € 5.186.963”, aldus gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA).

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal € 1,33 miljard extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Ninove betekent dat concreet € 5.186.963. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft over van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen én ze geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam Karolien De Roose van Matthias Diependaele (N-VA), minister van financiën in de Vlaamse regering.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor de steden en gemeenten.

Karolien De Roose: “De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse regering komt hen nu te hulp met € 1,33 miljard aan extra middelen. Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen.”

“Met dit geld kunnen we Ninove écht beter maken. N-VA Ninove kijkt dan ook uit naar het debat op de gemeenteraad over de besteding van deze extra financiële middelen. We hopen op bijzondere maatregelen, die tegemoetkomen aan de vele noden van de Ninovieters. Het moeten maatregelen zijn, die het veiligheidsgevoel en de inburgering verhogen. Maar ook maatregelen, die de armoede en de grootstedelijke problematiek, die uit Brussel komt overwaaien, wegwerken. Daarbij komt de minder gegoede Ninovieter, die hier al jaren de eindjes aan elkaar probeert te knopen, op de eerste plaats.”

Info: N-VA Ninove.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons