Ninove 28 Mar 2020 - 23u00
Clear Sky
12.57°C

Plannen voor appartementen in Geraardsbergsestraat stuiten op verzet bij oppositie

25 februari 2020

NINOVE – Spike Real Estate plant 21 appartementen met 20 ondergrondse autostandplaatsen na de sloop van vier woningen in de Geraardsbergsestraat 62-64-66-68. De Forza-oppositie had het tijdens de bespreking op de gemeenteraad van 20 februari over “vriendjespolitiek”.

Het dossier ging nog niet over de bouwvergunning zelf. Het had betrekking op een stukje wegenis aan de achterzijde van het project: de verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Vuurkruisersstraat en de vestiging van een erfdienstbaarheid.

“Het gaat hier nog maar om het principe”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Katie Coppens (Samen). “Alle adviezen zijn gunstig, behalve dat van de Gecoro (gemeentelijke adviesraad ruimtelijke ordening, nvdr). Maar dit punt is nog niet inhoudelijk, het gaat enkel over de wegenis.”

Oude politieke cultuur

Guy D’haeseleer (Forza) haalde meteen het grof geschut boven. “Hier zijn 20 autostaanplaatsen voor 21 appartementen voorzien; ik dacht dat de norm toch was anderhalve staanplaats per appartement. Maar de mensen achter dit bedrijf zijn Open VLD-partijbestuursleden. Dat is vriendjespolitiek. Leg de lat gelijk voor iedereen.”

“De bouwvergunning moet nog op het schepencollege komen”, gaf schepen van mobiliteit Wouter Vandewinkel (Samen) als tegenargument. “Wij zullen in alle objectiviteit oordelen. We hebben nu al een van de strengste normen voor autostaanplaatsen en wijken daar nauwelijks van af. We hebben trouwens al projecten geweigerd.”

D’haeseleer was niet onder de indruk. “Je bevestigt wat ik zeg. 21 appartementen in het centrum. Zwijg voor de rest van de legislatuur over objectieve normering, want er is geen geloofwaardigheid. Word dus lid van de Open VLD, dan heb je een streepje voor. Dat is de oude politieke cultuur.”

“Er is nog geen bouwvergunning voorgelegd en dus nog geen afwijking van de norm” , hield Lieven Meert (Samen) hem voor. Wel riep hij het schepencollege op om zich aan de norm te houden, die voor iedereen geldt.

“We hebben dat nog gedaan bij andere projecten”, weerlegde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “Stop met dat te koppelen aan de politiek. Dit dossier is nog niet beoordeeld omdat we nog moeten wachten op adviezen. We zullen dat objectief aanpakken.”

De meerderheid aanvaardde de voorstellen, Forza stemde tegen en N-VA onthield zich.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons