Ninove 29 May 2020 - 13u50
Clear Sky
10.04°C

Forza peilt naar verzuchtingen Ninovieter

14 september 2017
Forza peilt naar verzuchtingen Ninovieter

De komende weken organiseert Forza/Vlaams Belang een grootschalige bevraging bij de Ninoofse bevolking. Zowel via de sociale media als via de eigen partijkrant zal de Ninovieter zijn mening kunnen geven over verschillende onderwerpen. Veiligheid is uiteraard een belangrijk onderdeel van de bevraging en ook het migratiethema komt uitgebreid aan bod. Soms is de vraagstelling tendentieus. Op de vraag of u ooit al het slachtoffer geweest bent van een misdrijf, moet men affirmatief antwoorden. ‘Neen’ is geen optie.

Ook andere domeinen komen bij de bevraging aan bod. Het economisch beleid, de verfransing, jeugd- en sportbeleid, ruimtelijke ordening etc. De Ninovieter kan er zijn mening over kwijt.

Op basis van de bevraging zal Forza/Vlaams Belang zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 samenstellen. (JT)

 

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons