Ninove 04 Jun 2020 - 08u36
Overcast Clouds
20.36°C

Stad Ninove stapt in op NERO-project

01 juni 2017
Stad Ninove stapt in op NERO-project

De stad Ninove werkt samen met de politie en de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) aan de concrete uitwerking van het NERO-project om jongeren uit de criminaliteit te halen en te houden. “Jongeren die strafbare feiten begaan ondertekenen dan net als hun ouders een contract met de politie en de Lokale Integrale Veiligheid”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “Daarna worden de jongeren intensief begeleid en opgevolgd om hen te laten inzien dat hun gedrag fout was en ze het beter niet herhalen. Er kunnen in dat begeleidingsproces regelmatige gesprekken plaatsvinden met iemand van de stad of we kunnen jongeren die vandalisme hebben gepleegd bijvoorbeeld ook met de technische dienst op stap laten gaan. Als ze zich na vijf maanden voorbeeldig gedragen en normbesef tonen, vervalt de combitaks van 100 euro. Is er sprake van herval zal het contract met de recidivisten worden stopgezet en moeten ze de boete toch betalen.” Toch is er nog wat werk voor de boeg. “Naast de concrete uitwerking, moet nog worden bekeken binnen de personeelsformatie wie de jongeren zal opvolgen en met de sociale cel van de politie en de stadsdienst worden bekeken wie het project zal leiden.” De bedoeling is om het NERO-project tegen het najaar op te starten.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons