Ninove 31 May 2020 - 06u17
Clear Sky
15.05°C

Osta Meerbeke krijgt investeringssubsidie voor nieuwbouw en renovatie

09 november 2018
Osta Meerbeke krijgt investeringssubsidie voor nieuwbouw en renovatie

MEERBEKE – De gemeenteraad ging op 25 oktober akkoord om aan Osta Meerbeke vzw een investeringssubsidie toe te kennen van € 235.000.

In het meerjarenplan 2014-2019 is voor het vernieuwen van de sportaccommodatie in Meerbeke (Halsesteenweg) een investeringssubsidie van € 250.000 voorzien. Daarvan kende de gemeenteraad op 21 juni 2018 al € 15.000 toe voor de vernieuwing van de verlichting en de aankoop nieuwe gasconvectoren. De club vraagt nu het resterende bedrag van € 235.000 op.

Met dit bedrag zal de voetbalvereniging 3 nieuwe kleedkamers realiseren en de bestaande kleedkamers renoveren. Bijkomend volgen de vernieuwing van het dak, ramen en deuren. De club staat zelf in voor de uitwerking van dit project.

De stedelijke sportraad verstrekte op 14 september 2018 een gunstig advies.

De uitbetaling van de investeringssubsidie gebeurt op basis van in te dienen facturen.

De sportdienst maakt een gebruiksovereenkomst op en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad: de club zal gedurende 30 jaar een gebruiksvergoeding van 1% van de gedane investering betalen.

Info: http://www.ostameerbeke.be/.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons