Ninove 31 May 2020 - 07u28
Clear Sky
15.05°C

Donkere wolken boven de jeugd van KVK Ninove

22 maart 2018

#Ninove - De vrees is dat er binnenkort een nieuwe wind zal waaien waarbij het resultaat belangrijker wordt dan de opleiding van de spelers waarbij enkel oog zal zijn voor de ‘beste’ spelers, 

De sportieve werking en het jeugdbestuur voelden reeds enige tijd geleden de bui al hangen en hebben toen beslist om een duidelijk standpunt in te nemen en dit voor te leggen aan de raad van beheer waarbij al hun waarden, principes en visies duidelijk vermeld werden. Dit werd begin maart unaniem goedgekeurd en aanvaard door de raad van beheer. Echter, er wordt vastgesteld dat de gemaakte afspraken niet nageleefd worden door bepaalde personen en dat er wordt geschermd met de wensen van potentiële sponsors die blijkbaar haaks staan op de waarden en visie.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons