Ninove 06 Jun 2020 - 10u30
Lichte regen
8.71°C

Resultaten eerste grote ‘fenomeenactie’ Ninoofse politie

27 april 2018
Resultaten eerste grote ‘fenomeenactie’ Ninoofse politie

NINOVE – Korpschef Philippe De Cock maakte de resultaten bekend van de eerste grote fenomeenactie. “Deze past in het nieuwe veiligheidsbeleid van de politiezone Ninove. Dergelijke controles zullen wij in de toekomst geregeld en frequenter voeren in functie van de beschikbare personeelscapaciteit.”

De Ninoofse politie werkte in het verleden reeds met succes fenomeengericht, op initiatief van de interventieploegen. “Deze benadering zal vanaf nu structureel deel uitmaken van de werking van de functionaliteit interventie”, aldus de korpschef.

“Tijdens de recente actie hebben wij ook ons bureelvoertuig ingezet, zodat de controles op het terrein op een efficiënte manier konden verlopen. Het betrof een selectieve controle. Daarbij valt op dat onze medewerkers een goed oog hebben voor verdachte voertuigen. Op een dertigtal gecontroleerde voertuigen boekten zij immers opmerkelijke resultaten. De onmiddellijke administratieve afhandeling, die toch enige tijd vergt, is de enige reden waarom de lijst van vaststellingen niet langer is.”

Selectief

De controle verliep in twee fases: eerst vaste filterdispositieven en vervolgens mobiele controles.

Tijdens de vaste dispositieven haalden de agenten in totaal een 30-tal voertuigen op een selectieve wijze uit het verkeer. Dit leverde volgende resultaten op:

  • tegen 1 persoon is een proces verbaal ‘aanmatiging van naam’ opgesteld;
  • 2 personen waren in het bezit van verdovende middelen (cannabis en cocaïne);
  • 1 persoon is bestuurlijk aangehouden voor illegaal verblijf;
  • 2 bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen, hun rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor een duur van 15 dagen;
  • 1 bestuurder reed onder invloed van alcohol; zijn rijbewijs is voor 6 uur ingehouden;
  • 1 persoon bestuurde zijn voertuig ondanks een verval tot sturen;
  • 1 bestuurder was niet in het bezit van een geldig schouwingsbewijs.

Tijdens de mobiele controles zijn de volgende resultaten geboekt:

  • 3 personen waren in het bezit van een hoeveelheid verdovende middelen (cannabis, speed);
  • 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol; hun rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor een duur van 15 dagen;
  • 1 bestuurder was niet in het bezit van een geldig schouwingsbewijs.

Al bij al een mooi begin voor de fenomeenploegen van de Ninoofse politie.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons