Ninove 04 Jun 2020 - 07u58
Overcast Clouds
20.36°C

Mallaardstraat behoort niet tot zone 30

24 mei 2019
Mallaardstraat behoort niet tot zone 30

NINOVE – Momenteel heerst ook in de Mallaardstraat een snelheidsbeperking tot 30 km/uur. Ten onrechte, aangezien de gemeenteraad op 21 juni 2018 onder agendapunt 47 die straat net uit de zone 30 lichtte. De bebording is dus niet conform dit besluit.

De gemeenteraad keurde vorig jaar een besluit goed, dat Ninove indeelt in 5 zones 30.

Zone 1

 • Kruispunt Pollarestraat/Leopoldlaan N8.
 • Kruispunt Centrumlaan/Elisabethlaan N8.
 • Kruispunt Preulegem/Elisabethlaan N8.
 • Kruispunt Gentsestraat/Albertlaan N45.
 • Kruispunt Weststraat/Albertlaan N45.
 • Kruispunt Middenstraat/Albertlaan N45.
 • Kruispunt Ooststraat/Albertlaan N45.
 • Kruispunt Weggevoerdenstraat/Albertlaan/Aalstersesteenweg N45.
 • Kruispunt Vinkenstraat/Aalstersesteenweg N45.
 • Kruispunt Merellaan/Ring-West.
 • Kruispunt Fernand Tavernestraat/Ring West.
 • Kruispunt Nieuwe Weg/Nederwijk.
 • Kruispunt Nederwijk/Nieuwe Weg.
 • Kruispunt Brusselstraat/Brusselsesteenweg N8.
 • Nieuwe Weg 126.

Zone 2

 • Kruispunt Witherenstraat/Denderhoutembaan.
 • Kruispunt Kloostermolenstraat/Denderhoutembaan.

Zone 3

 • Kruispunt Groeneweg/Denderhoutembaan.
 • Kruispunt Groeneweg/Aalstersesteenweg N45.

Zone 4

 • Kruispunt Ter Duystlaan/Lindendreef.
 • Kruispunt Ter Duystlaan/Lindendreef.
 • Kruispunt Roslaer/Lindendreef.
 • Ruysbroekbaan huisnummer 1.

Zone 5

 • Kruispunt Plasveldlaan/Lindendreef.

Mallaardstraat

Deze zones 30 zijn inmiddels aangeduid door middel van de verkeersborden F4a en F4b.

Op die indeling maakte de gemeenteraad een uitzondering: de Mallaardstraat. Daar blijft het snelheidsregime van 50 km/u.

Om die reden is de bebording in zone 1 aangepast:

 • kruispunt Nederwijk/Mallaardstraat,
 • kruispunt Mallaardstraat/Graanmarkt.

In realiteit is dit niet het geval, zoals we zelf konden vaststellen. Werk aan de winkel dus.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons