Ninove 28 May 2020 - 20u36
Clear Sky
20.54°C

Bewoner Nederwijk geeft stadsbestuur lik op stuk

14 juli 2019
Bewoner Nederwijk geeft stadsbestuur lik op stuk

NINOVE – De intentie van het stadsbestuur om fout geparkeerde wagens in de Pamelstraat-Nederwijk weg te slepen, is volgens Yves De Groote geen oplossing voor een structureel parkeerprobleem. Met enige ironie richt hij zich tot het stadsbestuur en suggereert hij zelf een aantal oplossingen.

“Hartelijk dank voor jullie bezorgdheid om ons te verwittigen i.v.m. het parkeerprobleem in de Pamelstraat-Nederwijk en de aanpalende straten”, aldus De Groote, die zelf in de Nederwijk woont. “De kordaatheid waarmee jullie het parkeerprobleem te lijf gaan dwingt bewondering af: boetes en wegslepen!”

Hij somt een aantal oorzaken op van de parkeerproblematiek, waarbij hij telkens ironisch concludeert dat deze wel de schuld moeten zijn van de burgers. “Laat ons even kijken: de Nederwijk is een verzameling van arbeiderswoningen met in de zijstraten appartementsblokken. De stad voorziet geen parkeerplaatsen, integendeel. Hoe meer wagens er komen, hoe minder parkeerruimte wordt vrijgegeven. Bij de bouw van appartementen is een minimum aan parkeerruimte verplicht. De bouwheer, die hieraan niet voldoet, krijgt een boete. Het betalen van die kleine boete, het afkopen van de overtreding, weegt niet op tegen de winst van minder bouwkosten.”

Oplossingen

De aanpak van de stad met boetes en wegslepen is volgens hem geen echte oplossing. Met enig sarcasme borduurt hij daarop verder: “Je kan net zo goed de aankoop verbieden van 1 of zelfs 2 wagen(s) op basis van het inkomen. De arme drommels van die arbeiderswoningen hoeven toch geen auto?”

Hij heeft zelf enkele structurele oplossingen voor ogen. “De stad zou natuurlijk ook iets kunnen doen: enkele lapjes grond aankopen en de burgers parkeergelegenheid bieden, misschien zelfs gratis? De bouwheren verplichten tot het voorzien van voldoende parkeerruimte. Een verplichting tot het verkopen van de appartementen met inbegrip van de nodige parkeerplaatsen zou ook al een stap vooruit zijn.”

“Maar wat doe ik nu”, concludeert hij. “Durf ik de verantwoordelijkheid overdragen aan het stadsbestuur? Foei, geef mij maar vlug een boete!”.

Hij ondertekent zijn brief als ‘een boze burger, bewoner van de Nederwijk/Pamelstraat’.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons