Ninove 28 May 2020 - 22u24
Clear Sky
20.54°C

Nieuwe parkeerregeling moet Minnenhofstraat leefbaarder maken

23 juli 2019
Nieuwe parkeerregeling moet Minnenhofstraat leefbaarder maken

DENDERWINDEKE – De Ninoofse gemeenteraad ging op 20 juni unaniem akkoord met de invoering van een nieuwe parkeerregeling in de Minnenhofstraat.

In die straat komt een verbod om stil te staan en te parkeren, tussen huisnummer 4 en huisnummer 23 langs de kant van de woningen. Tegelijk zal parkeren op de strook rechtover huisnummer 9 tot en met huisnummer 13 uitsluitend toegelaten zijn voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

Reden voor die beslissing: de parkeerdruk, vooral tijdens de voetbalwedstrijden van VK Eendracht Winnik. “Dat geeft gevaarlijke situaties”, wist Stefaan Van Schepdael (Forza Ninove). “De meeste problemen doen zich voor op zaterdag, tijdens de jeugdcompetities. Politiecontrole zou dan wenselijk zijn.” Verder suggereerde hij nog om de parkeerstroken te asfalteren, een verkeersbord hoger en dus zichtbaarder te plaatsen en de bewoners op de hoogte te brengen van de wijzigingen.

"We zullen die parkeerstrook aanpassen”, antwoordde schepen van parkeerbeleid Michel Casteur (Open VLD). “We laten er zo snel als mogelijk een waterdoorlatende verharding aanbrengen. De politie zal de opdracht krijgen te controleren en de mensen zullen wij informeren.”

Dat laatste beaamde burgemeester Tania De Jonge (Open VLD): “Eerst sensibiliseren, dan pas stapsgewijs repressief optreden. Bij aanvang van het voetbalseizoen zal de politie zeker controleren.”

De raadsleden gingen unaniem akkoord met de nieuwe parkeerregeling.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons