Ninove 28 May 2020 - 21u27
Clear Sky
20.54°C

Heraanleg van kruispunt Tramstatie niet vóór 2020 en van N8 niet vóór 2023

03 augustus 2019
Heraanleg van kruispunt Tramstatie niet vóór 2020 en van N8 niet vóór 2023 Tijdens de vakantieperiode en buiten de spitsuren oogt het kruispunt Tramstatie kalm.

MEERBEKE – De heraanleg van het kruispunt Tramstatie zou gebeuren voor de geplande heraanleg van de Brusselsesteenweg (N8) richting Roosdaal. Het kruispunt komt zeker niet vóór 2020 aan de beurt, de Brusselsesteenweg niet vóór 2023.

Het kruispunt Tramstatie moet dagelijks heel wat verkeer verwerken van twee drukke verkeersassen: N8 en N28. Op de spitsuren blijkt dit al lang al niet meer te lukken.

In de pre-electorale periode doken geruchten op als zouden de plannen voor een volledige heraanleg bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) klaarliggen en de uitvoering snel zou kunnen gebeuren.

Sylvie Syryn (communicatieverantwoordelijke AWV) gaf ons desgevraagd daarover een korte verklaring. “Het is onze intentie om de werken aan kruispunt Tramstatie uit te voeren vóór de heraanleg van de Brusselsesteenweg. Het is nog te vroeg om daar een timing op te plakken. Maar het zal in ieder geval niet voor 2020 zijn.”

N8

Het AWV plant een volledige herinrichting tussen het kruispunt Tramstatie en het kruispunt met de Steenmeersstraat (Roosdaal). Deze ligt in lijn met de heraanleg, die recent gebeurde op het grondgebied Roosdaal.

Er komen een middenberm, nieuwe en veilige fiets- en voetpaden, verbeterde haltes voor het openbaar vervoer en een aparte busbaan van de Herremansstraat tot aan het kruispunt Tramstatie.

Er zal ook meer aandacht zijn voor groenvoorzieningen en op drie plekken komen veilige keerpunten.

Planning

De eerste stap is de onteigeningsprocedure met de individuele eigenaars voor het onteigenen van (een deel van) hun perceel. Deze is volop aan de gang. Het zou gaan om 10.342 m² aan onteigeningen.

Door dat groot aantal kan het AWV niet exact bepalen wanneer deze procedure zal zijn afgerond.

Daarna volgen de andere stappen:

  • detailontwerp (weginrichting en riolering),
  • omgevingsvergunning,
  • voorbereidende werken (de afbraak van woningen e.d.),
  • aanbesteding wegen- en rioleringswerken,
  • uitvoering op het terrein

Het AWV schat momenteel dat de aanbesteding kan plaatsvinden in 2023. De start van de werken zal niet voor 2023 zijn.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons