Ninove 21 Aug 2019 - 04u42
Clear Sky
10.83°C

Wie wernt in Nienof?

09 februari 2019

NINOVE – Net als zowat elke Ninoofse carnavalist vraagt Nie Gewuen zich af wie dit jaar prins carnaval zal zijn. De groep bracht zaterdagavond 9 februari alvast een eigen lijst van twaalf mogelijke kandidaten voor de prinsaanstelling, voorafgaand aan hun TOP 100 fuif in De Kuip.

Aanstelling inderdaad en geen verkiezing. Manu Geeroms en Wim De Mil, hoofdkazen van Nie Geweun, hebben daar een uitgesproken mening over: “We willen aan iedereen laten zien dat een verkiezing echt niet nodig is. Een aanstelling leeft even hard als een verkiezing. Die laatste kost veel geld aan de kandidaten. En vooral de vraag wie het zal worden leeft heel sterk in Nienof.”

“Het strafste is eigenlijk dat je nooit weet wie het zal zijn. De nieuwe prins kan iemand van je eigen groep zijn of je beste kameraad waarmee je de dag voordien nog aan de toon hing. En dus hebben wij dat als thema uitgewerkt. We brengen al onze twaalf kandidaten op de wagens in de stoet op een ludieke manier. Daarmee willen we ook carnaval Nienof op een positieve wijze onder de aandacht brengen.”

Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijk Karnavalraad, is het daarmee roerend eens: “Hun initiatief is goede marketing voor carnaval Nienof. De aanstelling is onze manier om carnaval groot te maken. Het geld gaat naar de stoet en de groepen.”

Of tussen de twaalf kandidaat-prinsen de echte prins 2019 zat? “Het zijn valabele kandidaten. Al zijn de vrouwen hier wat achteruit gesteld. Op 59 jaar carnaval Nienof zijn er weliswaar maar 3 vrouwelijke prinsen aangesteld, maar de laatste 10 jaar waren er dat toch 2.”

Verder aandringen had geen zin: voorlopig weten maar een handvol mensen wie het zal zijn; de voorzitter hield minzaam maar kordaat de boot af.

Kandidaten

Voor Nie Geweun mag het een van de onderstaande 12 zijn:

 • Stijn Chavatte van ‘Toeters me pretensje’,
 • De Spiegel van ‘Veneir te nauig’,
 • Jenske Pita van ‘Osta spoedja’,
 • Tom van de Kauzjer,
 • Sammy van ‘Vantauti op tasj’,
 • Geesken van ‘Iejt en geriejt’,
 • Den Baten van ‘De pompiers’,
 • Vitsken van ‘Dobbeltheup’,
 • Gerrit van ‘su fm’,
 • Patat van ‘Dobbeltheup,
 • Francesca van ‘De Drauvers’,
 • De Gren van’ Smos’j.

Wie het echt gaat worden? Een van deze 12 of nog iemand anders? Dat weten we op 23 februari.

Info: Webstek Nie GeweunFacebookpagina Nie Geweun.

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons