Ninove 24 Mar 2019 - 01u58
Mist
11.12°C

Militaire kampementen op Doorn Noord geven stilaan geheimen prijs

07 november 2018
Militaire kampementen op Doorn Noord geven stilaan geheimen prijs

 

NINOVE – Tijdens de opgravingen op het toekomstig bedrijventerrein Doorn Noord zijn de restanten blootgelegd van verschillende militaire kampement uit de 17de tot de 19de eeuw.

De opgravingen brachten al enkele imposante grafheuvels uit de bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse periode aan de oppervlakte. Ook ontdekten de archeologen van SOVLA er de restanten van een militair kampement uit 1692. Tijdens de Negenjarige Oorlog kampeerden hier honderden soldaten op het terrein. In de periode van 1688 tot 1697 probeerde de Franse koning Lodewijk XIV zijn land opnieuw uit te breiden tot aan natuurlijke grenzen (Rijn-Alpen-Pyreneeën).

Stilaan wordt echter duidelijk dat zij niet de enige soldaten waren, die dit terrein uitkozen voor hun tijdelijke kampplaats. Ook in recentere periodes is die plek als kampplaats gebruikt. Wellicht was dit in de periode van de Oostenrijkse Successieoorlog (midden 18de eeuw), waarin een komen en gaan van legers alom courant was.

Schuilhutten

Maar onverwachts komen nu ook militaire structuren uit de 19de eeuw aan het licht. Het gaat om diep uitgegraven schuilhutten, waarin telkens een haard was aangelegd. De restanten van verbrand dierlijk bot tonen aan dat de haarden werden gebruikt om te koken. Een dergelijke kuil bood plaats aan een 6-tal soldaten. De bodems van deze ondergrondse schuilhutten lagen goed 2 meter onder het huidige maaiveld. De kuilen waren toegankelijk via een trap, die soms gebogen was. In één van de hutten zijn ook aanwijzingen voor een schouw of rookgat teruggevonden.

Momenteel is nog niet geweten hoe de daken van dergelijke schuilkelders er hebben uitgezien. Binnenin de kuilen zijn in de wanden steeds bankjes uitgegraven, waarop de soldaten konden uitrusten. Er zijn geen sporen van planken teruggevonden, hoewel deze achteraf verwijderd kunnen geweest zijn. Het is ook duidelijk dat de hutten na hun gebruik snel zijn opgevuld.

Muntstuk

Een muntje, gevonden in die opvullingslaag, gaf de archeologen een aanwijzing voor een datering. Het betreft een koperen muntje van koning Leopold I, waarvan het jaartal nog vaag te lezen was. Het ging om 18*8. Jammer genoeg was het 3de cijfer niet meer leesbaar. Vermoedelijk gaat het om het jaartal 1838.

Dit brengt ons naar de vroegste Belgische geschiedenis. De Nederlandse koning Willem I weigerde na de afscheuring van de Zuidelijke Nederlanden om België in 1831 te erkennen als onafhankelijke staat. Hij zal zich pas in 1838 hierbij neerleggen. De periode rond 1831-1838 is nog woelig, in die zin dat Nederland een blijvende bedreiging vormt voor de jonge Belgische staat. Daarom steken in die periode een 50.000-tal Franse soldaten de grens over, om Nederlandse invasies af te slaan. Waren de soldaten van deze schuilhutten Franse soldaten of waren ze één van de eerste Belgische soldaten? Wordt vervolgd…

Wil je zelf ervaren hoe het is om in zo'n militaire schuilhut te zitten?

Bekijk het 3D-model, en neem plaats op één van de bankjes aan het haardvuur.

MLI – Foto’s © Dirk Wollaert

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons