Ninove 14 Oct 2019 - 12u45
Clear Sky
12.78°C

Ninoofse abdij gaf weer een deeltje van haar geschiedenis prijs

30 mei 2019

NINOVE – Het archeologisch team van RAAP beëindigde woensdag 29 mei de de opgravingen aan de Kloosterweg, tegenover de monumentale frontgevel van de abdijkerk. En die leverden meer op dan aanvankelijk verwacht.

Wij spraken archeologe Nele Vanholme op de site aan de Kloosterweg. “We legden voornamelijk het grondplan bloot van de gastenverblijven. De muurresten bleken zeer goed bewaard en we zien ook dat daar achteraf is aangebouwd. Er zijn ook heel veel waterweringswerken gebeurd. Blijkbaar had de abdij een waterprobleem, aangezien ze in een oude beekvallei lag. We ontdekten verschillende afvoergoten en -geulen en ook drainages. Deze voerden het water van de abdij af naar de vijver, die als spaarbekken dienstdeed voor de watermolen.”

Evocatie

Aanvankelijk zouden deze restanten na afloop verdwijnen. “Maar de stad Ninove is heel enthousiast over de waardevolle resten, die we vonden. En omdat de Ninovieters recht hebben om kennis te maken met dit deel van hun geschiedenis, zullen de restanten tot de zomer blijven blootliggen.”

De nieuwbouw komt nadien achter en een plein over de muurresten. “De mogelijkheid bestaat om een deel van die muren te integreren in de opbouw van het plein, zeker de oudste romaanse fase. Maar je kunt deze ook zichtbaar houden aan de hand van glasdallen bijvoorbeeld. Dat zou een prachtige evocatie zijn van wat hier ooit is geweest.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons