Ninove 14 Oct 2019 - 13u36
Clear Sky
12.78°C

Wim Bouciqué stelt tentoon in GARAGE NEVEN

12 juni 2019
Wim Bouciqué stelt tentoon in GARAGE NEVEN

NINOVE – De titel van de nieuwe tentoonstelling is ‘Drawn towards books’.

GARAGE NEVEN is een ruimte waarin kunstwerken zich vertonen aan een publiek: 1 kunstenaar presenteert er werk gedurende 1 weekend.

De eerstvolgende tentoonstelling in Garage Neven stelt werk van Wim Bouciqué centraal.

Praktisch

  • Data en bezoekuren: zaterdag 15 juni van 19 tot 1 uur, zondag 16 juni van 13 tot 19 uur.
  • Plaats: Garage Neven, Vestbarm 50 Ninove.
Info: Wim BouciquéGARAGE NEVEN.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons