Ninove 16 Jun 2019 - 07u10
Clear Sky
13.17°C
  • OCMW-raad 19 juni en gemeenteraad 20 juni in De Kuip

Gezelligste Kerstmarkt van de streek kende opnieuw groot succes

16 december 2018

POLLARE  -Zondag 16 december vond voor de 23 ste maal de gekende Kerstmarkt in Pollare plaats.

In tegenstelling tot vorig jaar toen regen en storm de markt parten speelde, was het dit jaar een geslaagde editie, zowel wat het weer betrof als de organisatie en opkomst.

De kerstmarkt werd officieël geopend door Belleman Hans Van Laethem na toespraken van één van de drijvende krachten achter de Kerstmarkt te Pollare, met name Jefke Ford, Viv Van Dingenen,Fanny Arijs en Cyriel uit Wittekerke. Ook Burgemeester Tania De Jonge had lovende woorden voor de organisatie. Stadsdichter Willy Verhegge bracht een mooi woordje over zijn Pollare.

Naast de talrijke kraampjes met kerstdecoratie, versnapperingen en drankjes was er annimatie door Streetband 'Uit de Klakke' en studentenfanfare Ghendt.

 Op de binnenkoer van het parochiaal centrum stond Cyriel met zijn draaiorgel, wat meteen voor een aparte sfeer zorgde. Een vuurspuwer bracht warmte op de koude berg van Pollare. De ijsberen hadden het dan weer een heel stuk minder warm tijdens hun duik in de Dender.

In de kerk vind een tentoonstelling plaats van talloze kerststallen, naast de grootste kerststal van de streek. Het Fenikskoor bracht er kerstliederen.

Verder zorgde ook Brass4U, Jan Trompet en folkgroep Ba-1 voor ambiance in het parochiaal centrum.

Een geslaagde editie die enkele duizenden bezoekers op de been bracht.

GNE  Foto's Giovanni Neckebroeck

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons