• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  En de winnaar is: het klein koolwitje

  03 augustus 2020
  Het klein koolwitje

  ALGEMEEN – Natuurpunt hield van 4 tot 26 juli 2020 de Grote Vlindertelling. Net als in voorgaande jaren staat het klein koolwitje op één, op de voet gevolgd door de atalanta. Op de derde plaats prijkt de dagpauwoog.

  Er zijn in totaal 22.182 tellingen gedaan in 7.380 tuinen, een recordaantal. Gemiddeld zijn 6 vlinders geteld op 5 minuten. Het record aantal tuinen vertaalde zich niet in een recordjaar op vlindervlak.

  Juli 2020 was een wisselvallige zomermaand en dus geen topweer voor vlinders. Maar dat bleek dan weer gunstig voor de dagpauwoog. In de droge voorgaande twee jaren was die vlindersoort stevig achteruit gegaan. Maar nu dus terug op een derde plaats. Andere, zoals het landkaartje en de kleine vos, herstelden zich niet.

  Het boomblauwtje komt dan weer meer voor, net als de kolibrievlinder. Deze trekt vanuit Zuid-Europa naar Vlaanderen.

  Tuin

  Vlinders tellen levert nuttige informatie op, maar iets voor vlinders doen in je tuin is minstens even belangrijk.

  Natuurpunt wil mensen oproepen om hun tuin vlindervriendelijk in te richten. Dat kan bijvoorbeeld door een gevarieerd aanbod aan nectarplanten en wilde hoekjes te voorzien in de tuin.

  Info: vlinders in de tuinNatuurpunt

  Vlindertelling juli 2020 – top 20

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons