Praten over plassen in Ninove

30 oktober 2017

Plasproblemen, het is een onderwerp dat veel mensen uit de weg gaan. Zelfs bij de dokter, zo bleek uit een studie die LM in het voorjaar samen met het UZ Gent voerde. Om samen het taboe te doorbreken, organiseert het ziekenfonds een bewustwordingscampagne. Op donderdagavond 23 november kan iedereen gratis naar een infosessie in Ninove (Zaal Roosevelt).

Misverstanden zorgen voor onnodig leed
Aanleiding voor de actie is een studie naar de kennis en attitudes over urine-incontinentie. Het onderzoek wees duidelijk op vele misverstanden die te vaak voor onnodig leed zorgen. “Educatie over gezonde plasgewoontes en incontinentie is beperkt, waardoor we niet goed weten wat normaal plasgedrag is. Daardoor kunnen plasproblemen ontstaan en wordt incontinentie niet aangepakt”, zegt prof. dr. Karel Everaert, die de studie in goede banen leidde.

Minder taboe, meer openheid. Minder ophouden, meer praten. Cathy De Waele, directeur van LM Oost-Vlaanderen: “Het onderzoek leert ons dat we vooral sneller moeten praten over plasproblemen. En dan zeker met een dokter of zorgverlener om zwaardere problemen te voorkomen. Als toegankelijke gezondheidsorganisatie zijn we de ideale partner om het probleem bespreekbaar te maken.”

Roadshow houdt halt in Ninove
Daarom start LM na dit onderzoek een bewustwordingscampagne: met een roadshow brengt het ziekenfonds dit najaar de juiste informatie, tips, plaskalenders en getuigenissen naar de mensen. In Ninove geven Ronny Pieters en Veerle Decalf van de dienst Urologie van het UZ Gent op een luchtige manier uitleg bij de soorten urineverlies en de behandelingen. Je kan ook luisteren naar de moedige getuigenis van incontinentiepatiënt Conny.

Iedereen kan gratis deelnemen op donderdag 23 november om 19u in zaal Roosevelt (Oudstrijdersplein 13, Ninove). Vooraf inschrijven via 09 223 19 76, info.ov@lm.be of www.lm.be/oost-vlaanderen.

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons