• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Verken de toekomstscenario’s voor de overstromingsgevoelige Dendervallei

  21 december 2020

  DENDER – De inwoners van de negen steden en gemeenten in de Dendervallei kunnen van 14 december tot 17 januari mee nadenken over mogelijke toekomstscenario’s voor de overstromingsgevoelige Dendervallei. Dat kan per fiets of al wandelend en via een online vragenlijst.

  Inwoners van de Dendervallei weten hoe gevoelig de streek is voor wateroverlast. Bovendien verwachten we in de toekomst steeds meer extreme weersomstandigheden.

  Daarom bundelen De Vlaamse Waterweg nv, het Vlaams Departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen de krachten. Samen met verschillende actoren in de Denderstreek werken ze het ‘Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei’ uit.

  Oplossingen

  Daarin zoeken ze oplossingen voor de overstromingsproblematiek, die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan mogelijkheden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie.

  Ook Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen, staat achter de aanpak: “Het centrum van Geraardsbergen en verschillende deelgemeenten hebben regelmatig te kampen met wateroverlast. Het ‘Strategisch Plan’ zal door de geïntegreerde aanpak leiden tot een uitgebreide waaier van zachte en harde maatregelen op verscheidene niveaus. Dit moet ons wapenen om de frequentere en grotere wateroverlast door de klimaatwijziging op te vangen. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen ziet dit traject bovendien als een kans om de mooie Dendervallei in al haar facetten te versterken.”

  Scenario’s

  Een infocampagne in september maakte de inwoners bewust van dit ‘Strategisch Plan’.

  In overleg met verschillende actoren zijn de afgelopen maanden enkele mogelijke scenario’s uitgewerkt voor plekken waar wateroverlast een probleem is of kan worden.

  Via infototems langs de fietsknooppunten in de Dendervallei en een online vragenlijst kan de bevolking kennis maken met deze scenario’s.

  Wat als we de natuurlijke vallei in ere zouden herstellen en die door het water laten overstromen? Wat als we beslissen om niet alle gebouwen te beschermen? Wat als we kiezen voor nieuwe manieren van bouwen en verbouwen? Wat als we de Dender indijken of verbreden?

  “Het is duidelijk, dat we in de toekomst op heel uiteenlopende manieren kunnen omgaan met wateroverlast”, verduidelijkt Michaël Van Rompaey (projectleider bij IMDC in opdracht van de parnters). “De mogelijke scenario’s zijn nog niet geëvalueerd, laat staan goedgekeurd. Het zijn ruwe ideeën, die deel uitmaken van de uitgebreide denkoefening die momenteel loopt. En daarbij betrekken we graag de mensen, die er in de toekomst misschien zullen mee geconfronteerd worden.”

  Meedenken

  Een uitnodiging in de brievenbus inclusief fietsknooppuntenkaart, een animatievideo en een online vragenlijst nodigen inwoners uit om dieper in deze mogelijke oplossingen te duiken én hun mening te geven.

  Dat kan nog tot 17 januari 2021 per fiets of te voet langs de fietsknooppunten in Aalst, Affligem, Dendermonde, Denderleeuw, Geraardsbergen, Liedekerke, Lebbeke, Ninove en Roosdaal.

  Info: Ruimte voor waterDenk meeFietsknooppunten Dendervallei.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons