• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Bella zorgde voor weinig overlast

  28 december 2020
  Het jaadpad in Pollare.

  NINOVE – Op een aantal schademeldingen na, valt de doortocht van storm Bella zondag 27 december al bij al mee.

  De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-Oost kreeg zondag voor Ninove en deelgemeenten een beperkt aantal meldingen binnen.

  Het ging dan vooral om losgekomen en weggewaaide dakpannen, een afgeknakte stroomdraad, omgewaaide bomen en afgebroken takken.

  Er was ook melding van een verstopte rioolkolk, waardoor het regenwater niet kon wegvloeien.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons