• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Slecht onderhouden fietspaden zorgen voor gevaar langs gewestwegen

  15 augustus 2018

  NINOVE – De fietspaden langsheen de Elisabethlaan, tussen de kruispunten van Den Dollar en de Pollarestraat, verkeren in een erbarmelijke staat. Dat zorgt voor gevaarlijke toestanden voor de fietsers.

  De fietspaden in beide rijrichtingen hebben  op verschillende plaatsen te kampen met overhangende struiken waardoor slechts een klein deel vrij is om te fietsen. Dat zorgt voor gevaar, aangezien men tot vlak naast de drukke gewestweg moet fietsen. Ook ontbreken betonstenen in het fietspad. Dat is gevaarlijk indien iemand dit niet opmerkt en er met zijn wiel in terecht komt. Voorts schieten struiken en onkruid tot meer dan een halve meter hoog op tussen de rijweg en het fietspad. Dat ligt op verschillende plaatsen trouwens bezaaid met afval, takken en dergelijke. Dat maakt fietsen allesbehalve veilig en aangenaam. 

  Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) van de Vlaamse gemeenschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gewestwegen. Het is al eind juli op de hoogte gesteld van de problemen maar tot op vandaag zonder positief resultaat. Er kwam enkel een melding dat een verantwoordelijke wegentoezichter een controle ging uitvoeren.

  Hopelijk zullen deze diensten ingrijpen voor er ongevallen gebeuren door het slechte onderhoud.

  GNE   Foto’s Giovanni Neckebroeck 

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons