• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Leuke eerste schooldag in basisschool Ikorn Heilige Harten

  03 september 2018

  NINOVE – De start van het nieuwe schooljaar ging niet onopgemerkt voorbij in basisschool Heilige Harten. Directeur-meester Karel Lobijn stelde een groep samen onder de naam ‘Werkgroep eerste schooldag’.

  Deze bestond uit verschillende leerkrachten; zij zorgden voor een originele verwelkoming van de leerlingen en hun ouders. Als thema kozen ze voor ‘Stap je mee’.

  Bij aankomst moesten de leerlingen van het lager onderwijs zich een weg banen door een hindernissenparcours om vervolgens met krijt hun voetafdruk op het asfalt te tekenen. 

  Bij de kleuters zijn de vernieuwde lokalen plechtig geopend met het doorknippen van het lint. De leerkrachten en een bellenblazenclown wachtten de kindjes eerst op. Zij moesten door een lintenpoort hun opwachting maken.

  Directeur Karel Lobijn hield een korte toespraak; daarna konden de leerlingen aan hun eerste schooldag beginnen.

  GNE   Foto’s Giovanni Neckebroeck

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons