• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

    Stookolie verontreinigt Molenbeek en Dender

    19 januari 2021

    ASPELARE/NINOVE – Door een lek is dinsdagvoormiddag 19 januari stookolie in de Dender terecht gekomen. De brandweer en Aquafin waren opgeroepen om de omvang van de vervuiling in te dijken en te bestrijden.

    De oorzaak is een lek in een ondergrondse stookolietank of in de leiding ervan.

    Een bewoonster uit Aspelare had de mazouttank laten vullen. Dinsdagmorgen stelde ze vast dat haar kachel was uitgevallen omdat de stookolietank leeg stond.

    Blijkbaar was de mazout via een sterfputje weggelopen en terecht gekomen in een aanpalende gracht. Deze watert af naar de Molenbeek, die via Outer en de Carrefour-site uiteindelijk in de Dender uitmondt.

    Daar is ook de verontreiniging door de stookolie vastgesteld.

    De brandweer van de zone Zuid-Oost en Aquafin zijn opgeroepen om de omvang van deze milieuverontreiniging vast te stellen en eventueel in te dijken.

    MLI

    • Meest Recent
    • MEEST BEKEKEN

    Over Ons

    Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

    Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

    Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

    Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

    Contacteer ons