• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Twee bewoners testten positief – WZC Klateringen blijft waakzaam

  24 oktober 2020

  NINOVE – Het woon-zorgcentrum (WZC) Klateringen organiseerde een algemene corona-test bij de medewerkers en de bewoners. 2 bewoners testten positief. Het WZC ziet verder toe op een strikte naleving van de maatregelen.

  Na een test op 19 oktober bleken 11 personen onder het personeel (personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs) positief.

  Donderdag 22 oktober zijn alle bewoners van Klateringen getest. In totaal zijn 2 van de 165 bewoners positief. De noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen om deze twee bewoners op hun kamer de best mogelijke zorg te verlenen.

  Sectorcoördinator ouderenzorg Steven Sonck: “Elke besmetting bij een bewoner is er uiteraard een teveel. Gezien de sterk stijgende algemene besmettingscijfers en gezien de 11 medewerkers die positief testten, moeten we dit resultaat bemoedigend durven noemen. Het bewijst, dat de genomen maatregelen een verdere verspreiding hebben vermeden. Met al onze medewerkers blijven wij er alles aan doen om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Daarom zullen we verder toezien op de strikte naleving van de maatregelen.”

  Strikte opvolging

  Zodra het WZC op de hoogte was van de eerste positieve testen binnen Klateringen, zijn nog extra maatregelen genomen. Er wordt toegekeken op de strikte opvolging.

  • De bezoekregeling is aangepast: sinds vorige week zijn per bewoner 2 vaste bezoekers per week toegelaten, op weekdagen tussen 14 uur en 17 uur. Voor palliatieve bewoners is een ruimere bezoekregeling voorzien.
  • Bezoekers worden geregistreerd aan het onthaal. Indien nodig krijgen ze daar toelichting bij de voorziene richtlijnen.
  • De 4 afdelingen zijn van mekaar afgezonderd.
  • De cafetaria van het WZC staat in gereedheid als noodafdeling.
  • Er is een blijvend toezicht op het naleven van de richtlijnen door medewerkers en bezoekers.
  • Van zodra medewerkers nog maar de minste symptomen vertonen, moeten ze naar huis gaan en contact opnemen met hun huisarts.
  • Van zodra bewoners symptomen vertonen, wordt de huisarts gecontacteerd. Zolang een bewoner symptomen heeft, verblijft deze op de kamer tot het resultaat van een eventuele test door de huisarts is gekend.
  • Meerdere keren per week vindt een overleg plaats tussen het kernteam van het WZC en de begeleidende artsen. De laatste week gebeurde dat dagelijks.

  Oproep

  Veerle Cosyns, schepen voor ouderenzorg: “We nemen deze extra maatregelen om de impact van het coronavirus op het WZC te beperken tot het gekende aantal positieve medewerkers en bewoners. Uiteraard hopen we, dat iedereen die positief testte, milde symptomen heeft en spoedig mag herstellen.”

  Burgemeester Tania De Jonge roept iedereen nogmaals op om de maatregelen te blijven opvolgen: “Gezien het stijgend aantal positieve testen in ons land en in Ninove in het bijzonder, vragen we iedereen uitdrukkelijk de geldende beschermingsmaatregelen na te leven. Dat is de verantwoordelijkheid van ieder van ons. Alleen dan kunnen we de verspreiding van dit virus maximaal terugdringen en de kans op besmettingen verkleinen, ook binnen ons woonzorgcentrum “

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons