• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  “Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt”

  17 oktober 2020

  NINOVE – Deze week schetsten we een beeld van kansarmoede in Ninove aan de hand van de Armoedebarometer. Vandaag laten we een aantal betrokkenen zelf aan het woord.

  In België leeft 1 op 5 personen in armoede of heeft hij/zij een risico op armoede en sociale uitsluiting.

  14,6 % moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens.

  Deze cijfers blijven al enkele jaren vrij stabiel. Maar alles laat vermoeden, dat de armoede de volgende twee jaar door de coronacrisis zal toenemen.

  17 oktober 2020- Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

  Ninove telt meer dan 6.000 inwoners, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Dat wijst op een laag inkomen.

  We behoren daarmee tot één van de meest kwetsbare steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen. Ninove scoort slechter dan het Vlaamse gemiddelde.

  Armoede is geen kwestie van schuld, maar iets wat jammer genoeg iedereen kan overkomen.

  Om te ontsnappen uit dit kluwen van problemen bestaan organisaties, die zich inzetten om mensen in armoede bij te staan.

  Info: Netwerk tegen armoede – Armoedebarometer Ninove.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons