• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  ASZ campus Aalst voert opnamestop in

  23 februari 2021

  AALST – Wegens verschillende clusterbesmettingen bij patiënten en personeelsleden van verschillende verpleegafdelingen, heeft het ASZ op de campus Aalst een algemene opnamestop ingevoerd vanaf maandagavond 22 februari 2021.

  Deze maatregel geldt voor alle uitstelbare zorg en moet de veiligheid en gezondheid van patiënten en medewerkers waarborgen. Deze opnamestop geldt al zeker voor 10 dagen, nadien heeft een evaluatie plaats. Tussentijds gebeuren regelmatig grondige screenings op nieuwe Covid-besmettingen.

  De Spoedafdeling op campus Aalst blijft open om dringende zorg te verlenen. Bij opnamenood zal de patiënt getransfereerd worden naar campus Geraardsbergen.

  Dringende, medisch noodzakelijke en niet-uitstelbare zorg blijft gegarandeerd.

  Het verloskwartier blijft open op een veilige manier.

  De raadplegingen, onderzoeken en oncologische behandelingen op campus Aalst vinden gewoon plaats.

  Voorgaande maatregelen

  Op de afdelingen, waar besmettingen waren vastgesteld, was eerder een tijdelijke opnamestop afgekondigd.

  Tot nu toe is wel geprobeerd alle geplande zorg en zoveel mogelijke reguliere zorg te laten plaatsvinden. Gezien de aanhoudende moeilijke situatie en door uitval van het personeel (door ziekte en quarantainemaatregelen), is dit echter niet langer mogelijk voor campus Aalst.

  Alle patiënten, die toch in het ziekenhuis verblijven, en de zorgmedewerkers van de verpleegafdelingen worden om de drie dagen getest. Zodra zich extra besmettingen voordoen kan het ziekenhuis de noodzakelijke afzonderingsmaatregelen nemen.

  Bovendien zijn alle afdelingen extra grondig ontsmet.

  De situatie in het ziekenhuis wordt permanent gemonitord om de genomen maatregelen te evalueren en eventueel bij te sturen.

  Als een ingreep niet doorgaat, brengt het ziekenhuis de patiënt hiervan zelf op de hoogte.

  Raadplegingen, onderzoeken en oncologische behandelingen kunnen op een veilige manier blijven plaatsvinden.

  De artsen en verpleegafdelingen contacteren elke halve week proactief de familieleden van gehospitaliseerde patiënten om hen correct te informeren omtrent diagnose, medicatie, behandeling.

  Onderzoek

  De eerste interne besmetting is twee weken geleden vastgesteld. De laatste dagen kwamen er op enkele dagen tijd nog verschillende gevallen op andere verpleegafdelingen bij.

  De dienst Infectiepreventie voert voor elke besmetting steeds een uitgebreid bron- en contactonderzoek. Uit de resultaten blijkt, dat er ook enkele gevallen van de Britse variant zijn bevestigd. Het ASZ neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en ziet er nauwgezet op toe.

  Om de risico’s te beperken is ook sinds 15 februari 2021 een algemeen bezoekverbod afgekondigd op de drie campussen. Dat blijft aangehouden.

  Katlyn Colman (algemeen directeur): “Het ASZ begrijpt, dat deze bijkomende maatregel ingrijpend is. De opnamestop is echter noodzakelijk om de veiligheid en gezondheid van alle patiënten en medewerkers te waarborgen. Enkel zo kunnen we garanderen, dat we zo snel mogelijk alle reguliere zorg terug veilig kunnen opstarten.”

  Vaccinatie

  Het ASZ hoopt op een snelle levering van de volgende vaccins. Al 600 zorgverleners kregen een vaccin.

  Deze situatie toont nogmaals de hoogdringendheid aan om hen, maar ook en vooral de patiënten te beschermen.

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons