• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Afbraak huis Watté is begonnen

  20 november 2020

  NINOVE – Een aannemer is in opdracht van de stad begonnen met de afbraak van het huis Watté. De werken hebben grotendeels plaats langs de achterkant. Daarmee is de eerste concrete stap gezet in de realisatie van de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat.

  De afbraak is deze week gestart, ook al merk je daar in de Beverstraat weinig van. “De aannemer werkt voornamelijk vanaf de achterkant van het gebouw, kant Kaardeloodstraat”, aldus schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) . “Daardoor kan hij de hinder in de Beverstraat tot een minimum beperken en blijven ook de parkeerplaatsen daar vrij. Onze lokale handelaars hebben het zo al moeilijk genoeg.”

  Fasen

  De volledige realisatie is voorzien in 3 fasen: afbraak, aanleg wegenis, inrichting wegenis.

  De huidige werken zullen naar schatting 40 dagen duren. “In die periode gebeurt niet alleen de afbraak. De aannemer legt ook de basis voor de wegenis met de betontegels voor het pad, voorziet al een deel van het groen en de nutsleidingen. De wachtmuren van de aanpalende gebouwen worden ook voor een deel afgewerkt.”

  Vertraging

  Eigenlijk had die doorsteek van de Beverstraat naar de Kaardeloodstraat en het shopping center er al moeten zijn, omwille van de subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). “Maar we hebben een gemotiveerde aanvraag gedaan voor uitstel en dat ook verkregen. De vertraging was dit jaar in hoofdzaak te wijten aan een archeologisch onderzoek en natuurlijk ook door de corona-perikelen.”

  Op de precieze opening van de doorsteek durft de schepen geen concrete datum meer te plakken. “Maar ik hoop, dat we deze in gebruik kunnen nemen halfweg volgend jaar. Ik weet, dat niet iedereen het daarmee eens is, maar ik blijf dit een prachtig project vinden.”

  De raming van deze sloop bedroeg begin dit jaar € 193.289,80 (btw inclusief), al zullen de werkelijke kosten iets hoger uitvallen. Voor de wegeniswerken van de doorsteek was de indicatieve raming € 126.865,46 (btw exclusief).

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons