• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Geen solidariteitsbijdrage voor handelszaken in 2021

  26 december 2020

  NINOVE – Op voorstel van Stijn Vander Elst (Open VLD) zal de stad ook in 2021 geen solidariteitsbijdrage innen. Het restbedrag van de corona-geschenkenbon dient als ondersteuning van de handelsverenigingen.

  Van het budget, dat was voorzien voor de corona-geschenkenbon, is ongeveer 75 % effectief besteed. Er rest nog  € 107.046.

  Voorstel

  Tijdens de gemeenteraad van november had Stijn Vander Elst er voor gepleit om dit restbudget aan te wenden ten bate van de Ninoofse handelaars. In overleg met de schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) en in naam van de meerderheidsfracties, legde hij op 14 december een dubbel voorstel ter stemming.

  “Net zoals in 2019 en in 2020 wordt ook in 2021 geen solidariteitsbijdrage geïnd. In plaats daarvan wordt het restbedrag van de corona-geschenkbon ingezet ter ondersteuning van de Ninoofse handelaarsverenigingen.”

  Uiteraard ging de schepen akkoord met het voorstel van partijgenoot Vander Elst: “Eigenlijk is die solidariteitsbijdrage nog nooit geïnd. Het restbedrag gaat naar de nieuwe vzw Ninoverend, als compensatie van die gederfde bijdrage.”

  Geen omweg

  Guy D’haeseleer (Forza Ninove) was het eerste gedeelte van het voorstel genegen. “Maar waarom gaat dat restbedrag naar de handelsverenigingen en niet naar de handelaars zelf? Velen van hen hebben het momenteel heel moeilijk om te overleven. Het is nu dat ze steun nodig hebben. We zullen niet alles kunnen redden, maar via een begrotingswijziging kun je hen wel rechtstreekse steun geven. Als je bijvoorbeeld een geschenkencheque van € 50 uitgeeft in de horeca, gaat daarvan € 35 naar AB Inbev. Handelaars hebben nood aan rechtstreekse steun en niet via een omweg.”

  “Het geld zal via die nieuwe vzw volledig ten goede komen van de lokale handelaars”, verzekerde de schepen. “Het zal in 2021 goed worden gespendeerd aan winkelactiviteiten. Overigens moeten we alles kunnen blijven betalen. En als we die € 107.000 onder alle handelaars zouden verdelen, is dit een druppel op een hete plaat. Er zijn trouwens heel veel federale en Vlaamse steunmaatregelen voorzien. Hopelijk zijn deze voldoende om te overleven tot de handelaars terug normaal aan het werk kunnen.”

  Stemming

  D’haeseleer wou dus wel het eerste deel van het voorstel-Vander Elst goedkeuren, maar niet het tweede. Er volgde wat discussie over de praktische aanpak van de stemming, maar gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten hield een klare kijk op de zaak.

  De meerderheid stemde in met het voorstel, de oppositie onthield zich. Een aangepast voorstel van D’haeseleer om de term handelaarsverenigingen te vervangen door handelaars, kreeg geen meerderheid.

  Waarop voorzitter Vanderpoorten de laatste gemeenteraad van dit annus horribilis besloot met iedereen een fijn eindejaar te wensen.

  “Laten we hopen dat 2021 beter wordt.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons