• Discussie? Graag, maar niet anoniem en blijf respectvol.

  Kunnen uitgebreide zomerterrassen de horeca redden?

  18 mei 2020

  NINOVE – Stijn Vander Elst (Open VLD) lanceert een voorstel om de terrasruimten voor de horeca tijdens de zomermaanden fors uit te breiden. “Ik denk dat we cafés hiermee een kans bieden om meer omzet te draaien. Het zou onze stad ook wat levendig houden tijdens de zomermaanden met gezelligheid op kleinschalige basis.” De liberale fractieleider zal zijn voorstel voorleggen aan de gemeenteraad van 28 mei.

  Als de cafés in de loop van juni terug zouden open gaan, zullen zij aan ruimte inboeten door de veiligheidsmaatregelen, zowel binnen als op de terrassen. Met zijn voorstel hoopt hij de terrascapaciteit te kunnen uitbreiden. “Tijdens de zomermaanden krijgen bestaande horecazaken de mogelijkheid om hun huidige terrasruimte uit te breiden met aangrenzende parkeerplaatsen. In eerste instantie op de zondagen, optioneel ook op andere dagen. Die inname van parkeerplaatsen kan enkel indien de aangrenzende handelszaken daarmee akkoord gaan.”

  Nieuwe terrasruimte

  Tijdens de zomermaanden wordt het grote Ninia-plein aan de Centrumlaan niet benut. “In het midden van dit plein kan de stad een podium plaatsen. Daarop kunnen kleine optredens van lokale artiesten en bands plaatsvinden. Ook zij krijgen op die manier een financieel duwtje in de rug via de dienst cultuur bijvoorbeeld. Aan beide zijden van dat podium krijg je ruimte voor een terraszone met 10 à 15 kleine tafels per zone en met naleving van alle veiligheidsregels. De stedelijke uitleendienst zorgt elk weekend kosteloos voor het leveren en ophalen.”

  Geïnteresseerde cafés kunnen op weekendbasis die terraszones uitbaten. “Op basis van 10 zomerweken en evenveel weekends kunnen 20 cafés in aanmerking komen voor een weekend. Zij voorzien personeel, koeltogen en dergelijke, maar kunnen hierover onderling afspraken maken. De stad kan indien nodig een stroomgenerator ter beschikking stellen. Bijkomende locaties voor terraszones zijn mogelijk, zoals op een deel van de Graanmarkt, het Savooiplein, het Oudstrijdersplein. Ook dit valt verder te bekijken in overleg met de stad, de horeca en middenstand.”

  Stijn Vander Elst toetste zijn voorstel af bij enkele mensen uit de lokale horeca en middenstand. “De reacties waren positief, maar veel valt of staat natuurlijk met de concrete uitwerking. Aanvullingen of verbeteringen zijn dus zeker mogelijk. Met extra terrassen, kleinschalige optredens van lokale artiesten, goeie afspraken en samenwerking tussen de betrokken instanties en respect voor de richtlijnen van de veiligheidsraad kunnen we hopelijk ook in deze corona-tijden nog een gezellige, aangename zomer tegemoet gaan in onze stad.”

  Hij geeft ook nog mee dat dit voorstel los staat van de steunmaatregelen, waaraan het stadsbestuur momenteel zelf werkt. “En ik wil de betrokken schepenen uiteraard ook de tijd en de gelegenheid geven om dit te onderzoeken.”

  MLI

  • Meest Recent
  • MEEST BEKEKEN

  Over Ons

  Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

  Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

  Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

  Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

  Contacteer ons